1
U sklopu obilježavanja Evropske godine kulturne baštine
Podsjetili na - izradu čunova!

          Obilazak centara za posjetioce na Vranjini i Žabljaku Crnojevića, uz posjetu porodici Brnović koja petu generaciju zaredom baštini tradiciju izrade čunova priredili su danas Nacionalni parkovi Crne Gore, koji su - u sklopu obilježavanja Evropske godine kulturne baštine - realizovali program “Vremeplov u čunu”, namijenjen promociji i popularizaciji izrade tradicionalnih drvenih čunova na Skadarskom jezeru, zanatu koji je zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro Crne Gore.

Učesnici programa bile su osobe sa posebnim potrebama iz centra “Zopt” i “Pamark” iz Podgorice, a tokom obilaska prezentovan im je način izrade tradicionalnih čunova, praćen vožnjom po jezeru.
Vještina izrade čunova predstavlja ljudsko umijeće, koje za proizvod ima čun, prevozno i ribolovno sredstvo, tradicionalno povezano sa prostorom Skadarskog jezera. Tradicija izrade čunova na Skadarskom jezeru je usko povezana sa tradicijom ribolova, a samo nematerijalno kulturno dobro u sebi sadrži mnoge legende i narodna predanja, vezana za Jezero. Čun, kao osnovno tradicionalno plovilo, ukazuje na dragocjenu vještinu izrade, koja se na ovom prostoru sačuvala godinama. Sačinjen od pripremljenog i brižljivo odabranog drveta, najčešće bora munike, čun se tradicionalno boja u tamnim nijansama zelene, koja se savršeno uklapa u ambijent Jezera. Svaki dio čuna ima poseban i autentuičan naziv, kojim se imenuju njegova svojstva. Na prednjem dijelu čuna nalazi se pramac, a na zadnjem krmu.
Ministarstvo kulture ja nacionalni koordinator programa obilježavanja Evropske godine kulturne baštine u Crnoj Gori.
Posjeta : 107