0
U nastavku suđenja za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora na pitanja tužilaca, odbrane i suda odgovarao bivši operativac CIA Brajan Skot iz Orlanda
Masu uticao - da odbijem Asada!

    - Imam eksperte za ekonomska, politička i bezbjednosna pitanjja po cijelom svijetu. Njihovo mišljenje je od povjerenja, ali ne prihvatamo ga kao Sveto pismo. U slučaju Ticijana Masua, koga smatram vodećom osobom u mojoj orbiti, koji mi može dati potrebne informacije o Crnoj Gori, on kao i drugi ključni saradnici već je potvrđen kao izvor pouzdanih informacija. Bilo mi je dovoljno što je moj čovjek od povjerenja rekao da postoje navodi da su Rusi umiješani u rad "DF" da shvatim političku klimu u Crnoj Gori oktobra 2016., da to nije okruženje u kojem bih želio da radim u to vrijeme. Istog dana, u septembru 2016., kada sam razgovarao sa Masuom, odlučio sam da se ne uključujem u posao sa Asadom u Crnoj Gori. Masu mi je rekao da su izbori u Crnoj Gori. Tada nijesam znao ko je "DF" - tako je na pitanje predsjednice sudskog vijeća Suzane Mugoše iskaz pojasnio bivši operativac CIA Brajan Skot iz Orlanda, koji je na prijedlog tužilaštva, svjedočio u postupku protiv okrivljenih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2017.
Skot je odgovarao i na pitanja tužilaca i odbrane, a pretres će biti nastavljen 13.

- Nemam konkretnu informaciju ko je tražio te u usluge, ali trebao je da ih pruži filmskom producentu za kojeg je radio. Inicijalne informacije koje sam dobio za rusku obavještajn službu bile su samo navodi da je moguće da je ruska obavještajna služba uključena. Međutim, sami ti navodi da je ruska obavještajna služba uključena u aktivnosti političke partije u jednoj državi koja čini napor da se pridruži NATO predstavljala je vrlo značajan elemenat od uticaja na moju odluku da se ne uključim u ovu aktivnost sa Džoem Asadom u Crnoj Gori. Američka obavještajna zajednica otvoreno je komentarisala miješanje ruske obavještajne službe u naš izborni proces i o averziji koju Rusija ima prema pristupanju Crne Gore NATO. Postoje značajni podaci iz medija da u nekoliko država Balkana ispituju mogućnost kretanja novca i ljudi u vezi sa ruskkom obavještajnoj službi i njenoj umiješanosti u izbore u Crnoj Gori. Navodi koje sam dobio uticali su da odlučim da ne prihvatim ovu ponudu - odgovorio je Skot na pitanje tužioca Saše Čađenovića i dodao:
- Prvi put za "DF" čuo sam istog dana kada sam sa Asadom razgovarao o mogućnosti da se moja kompanija uključi u aktivnosti u Crnoj Gori. Kada sam donio oluku da ne uđem sa njim u taj posao, na osnovu drugih informmacija koje sam dobio. Kasnije sam ga pitao radi li za neku političku partiju. Odgovorio je da on ne radi, da radi za filmskog producenta, a da producent radi za političku partiju. I da je to partija "DF". Nemam pojma kako je tekao razgovor između njih. Meni Asad nije rekao ništa o"DF". Ja sam njemu rekao da postoje navodi o mješanju ruske obavještajne službe sa "DF".
- Ja sam njemu prvi pomenuo "DF". Moj saradnik iz tog regiona Ticiano Masu dao mi je informacije o sveukupnom političkom procesu u Crnoj Gori u to vrijeme. Posebno je naveo četiri, pet političkih partija koje žele da smijene partiju na vlasti, a naglasio je da je "DF" najveći oponent partiji na vlasti i partija za koju se tvrdi da dolazi do miješanja Rusije u njen rad.
Na pitanje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića Skot je objasnio:
- Interne informacije moje službe ukazivale su da ruske obavještajne službe rade za "DF". Imajući u vidu prethodno iskustvo o namjerama Rusije da destabilzuje države u Istočnoj Evropi i na Balkanu, bile su mi dovoljne da se odlučim da se ne uključim u bilo kakav projekat te vrste. Kasnije toga dana Asadu sam rekao da nema ništa da ja učinim da mu pomognem. Međutim, informacije koje sam imao naznačavale su da su Rusi možda angažovani sa "DF". Imam samo informacije Asada da pruža usluge kontra nadzora, obezbjeđenja, definisanje ruta i planiranje evakuacija za tog filmskog producenta. Ne znam zašto je tražen taj vid podrške, ali to jeste dio aktivnosti koje kompanija pruža u zemlji ili u inostranstvu. Koliko znam, u Podgrici, ali nemam detalje te kompletne operacije. Sami navodi da postoji miješšanje Rusije za mene su bili dovoljni. Pored toga, to se nije poklappalo ni sa ciljevima moje kompanije, koja podrazumijevaa borbu protiv terorističkih aktivnosti.

Posjeta : 132