3
Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila da je Vanja Ćalović Marković prekršila Zakon o sprječavanju korupcije
Borbu protiv korupcije - naplatila duplo!

- Agencija za sprječavanje korupcije, postupajući po zahtjevu Vuka Maraša za pokretanje postupka kojim se traži da se utvrdi povreda odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u odnosu na članicu Savjeta ASK Vanju Ćalović Marković, donijela je Odluku kojom se utvrđuje da je Vanja Ćalović Marković kao javni funkcioner prekršila član 7 stav 1 i 2, i član 8 Zakona o sprječavanju korupcije.
Ona je za vrijeme obavljanje javne funkcije članice Savjeta Agencije, kao izvršna direktorica MANS 4. decembra 2015. zaključila ugovor, po osnovu kog je ta nevladina organizacija prihodovala 149 hiljada eura, a povodom parlamentarnih izbora 2016. Ugovorom je bila predviđena obaveza podnošenja prijava ASK, organu vlasti u kojem obavlja javnu funckiju.

- Zbog toga je neposredno i lično bila zainteresovana za ishod prijava koje je MANS podnio Agenciji, a čime je kao javni funcioner javni interes podredila privatnom i time se našla u sukobu interesa - navodi se Odluci Agencije.
Iz ASK su rekli da je nakon zaključenja ugovora Ćalović Marković višestruko povećana mjesečna zarada, i to sukcesivno, i dodali da je istovremeno svakog mjeseca primala naknadu člana Savjeta Agencije.
- Ćalović Marković je kao član Savjeta Agencije aktivno učestvovala u radu i odlučivanja tog organa po tačkama dnevnog reda koje su se odnosile i na prijave MANS podnijete Agenciji, a da nije prethodno dala izjavu o postojanju privatnog interesa, nije obavijestila ostale učesnike u raspravi i nije zatražila mišljenje Agencije o postojanju sukoba intersa - piše u Odluci.
Posjeta : 107