2
"Novi duvanski kombinat" Podgorica počeo probni rad
Planiraju izvoz - od 25 miliona!

       - Planirani izvoz od 25 miliona eura godišnje doprinijeće uravnoteženju našeg spoljnotrgovinskog deficita, nova fabrika pored zapošljavanja više od stotinu ljudi značajno će proširiti i mrežu kooperanata, a Vlada će nastaviti da radi na obezbjeđivanju rasta ekonomije i životnog standarda građana i otvaranju radnih mjesta - poručio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, koji je danas pustio u rad "Novi duvanski kombinat" Podgorica.

- Posebnu vrijednost ovom projektu daje najava investitora o namjeri snaženja i širenja kooperantske mreže primarne proizvodnje duvana na području Zete, Tuzi, Ulcinja, Bara i Bjelopavlića. Kao što vidite, već uveliko se gradi pogon za primarnu preradu otkupljenog duvana. Zbog toga ova fabrika pored radnih mjesta u ovim pogonima, kojih će biti više od 100, imaće svoj najveći pogon pod otvorenim nebom. Pogon u kojem mogu raditi brojni gajitelji duvana sa dugom tradicijom u proizvodnji, koji su generacijama značajan izvor svoje egzistencije ostvarivali predajom duvana duvanskoj industriji. Za razvoj primarne proizvodnje duvana Vlada i resorno Ministarstvo će i dalje snažiti podršku vrijednim domaćinima – rekao je potpredsjednik Simović puštajući u probni rad pogone "Novog duvanskog kombinata" u Podgorici.
Poručivši da Vlada odlučno radi na prioritetu – obezbjeđivanju daljeg dinamičanog rasta naše ekonomije, otvaranju novih radnih mjesta i rastu životnog standarda i kvaliteta života svih građana potpredsjednik Vlade nabrojao više razvojnih projekata širom Crne Gore.
- Sjetimo se i danas da su mnogi slavodobitno više puta proglašavali kraj duvanske industrije u Crnoj Gori i krah ovoga projekta. I danas, kao i uvijek, kada pobijedi odlučnost, napredak, preduzetništvo, strateško partnerstvo i ostvare se razvojni projekti dežurni kritičari i oni koji u napretku Crne Gore vide svoj poraz – utihnu. Povuku se u tamu svoje
destrukcije i prežaju nove projekte koje žele zaustaviti. Nećemo se baviti njima. Samo ćemo ih pomenuti da se prepoznaju“ – rekao je potpredsjednik Simović dodajući da će, upkrkos kritikama, biti nastavljena širom Crne Gore gradnja fabrika, novih turističkih kapaciteta, poljoprivrednih i prehrambenih pogona, savremenih puteva, novih enegetskih postrojenja - podsjetio je Simović i zaključio:
- Crna Gora će biti i dalje sve veće gradilište. Nastavićemo posvećeno da radimo na ostvarivanju naše vizije razvoja. Nastavićemo i da snažimo diverzifikujemo našu ekonomiju, u cilju daljeg ostvarivanja visokih stopa rasta, stabilnosti naše ekonomije i posebno otvarajući perspektive za što više novih kvalitetnih radnih mjesta. Našim građanima je potreban evropski kvalitet života. Samo nas dinamičan razvoj i stabilnost mogu brzo dovesti do tog cilja. Na tom putu ne smijemo da izgubimo ni jedan dan. Za to smo i dobili mandat odgovornosti građana Crne Gore.
Posjeta : 202