1
Potpisan ugovor o koncesiji za izvorište Čeoče
"Bjelasica Rada" da - opet radi!

      - Ono što smo iz Vlade kazali da ćemo uraditi, uradili smo. Kazali smo da ćemo stvoriti pretpostavke za pokretanje proizvodnje, da ćemo stvoriti uslove da se ispoštuju sve zaostale obaveze prema ranijim radnicima, da ćemo stvoriti pretpostavke za nova zapošljavanja i razvoj, kako Bijelog Polja, tako i sjevera, i ukupne crnogorske ekonomije. Stvorili smo pretpostavke za novi početak, stvaranje nove dodate vrijednosti i nova radna mjesta - istakao je potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović, koji je daans u Bijelom Polju potpisao ugovor o koncesiji za korišćenje mineralne vode sa izvorišta Čeoče, sa koncesionarom „Water Group“ d.o.o, kompanijom iz Kolašina.

- Vlada je kreirala ambijent i sprovela aktivnosti koje su dovele do današnjeg rezultata. Lokalna samouprava pokazala je angažovan odnos prema potrebi građana i lokalne ekonomije da ova fabrika počne da radi. Inevesticiona zajednica imala je priliku da kroz transparentan načn, putem tendera, pokaže zainteresovanost u otvorenoj tržišnoj utakmici, kako bi došli do toga da sada možemo reći da ovih dana počinje rekonstrukcija fabrike, a da u novembru imamo prve litre mineralne vode “Rada”, našeg prepoznatljivog brenda - ukazao je Simović.
On je izrazio zadovoljstvo što će Crna Gora u narednim godinama imati veću paletu proizvoda u dijelu flaširane vode, veću dodatu vrijednost, potrebnu ekonomiji i Bijelog Polja i Crne Gore.
Posebno zadovoljstvo Simović je izrazio zbog činjenice da su stvorene pretpostavke da se valorizuje izvorište Čeoče, kao prirodni resurs, prepoznatljiv po izdašnosti i kvalitetu vode.
- Zadovoljan sam i što ćemo sa realizacijom ovog ugovora biti u prilici da napravimo supstituciju vode iz uvoza, i ne samo to, već da stvorimo značajne količine vode za izvoz na regionalna i šira tržišta - dodao je Simović.
Potšredsjednik je kazao da je važan razlog za zadovoljstvo otvaranje značajnog broja radnih mjesta u Bjelasici Radi, ne samo u proizvodnji, već i u dijelu distribucije.
On je pdosjetio da je tokom posjete fabrici, krajem marta prošle godine, razgovarao sa radnicima i najavio da će se posebno posvetiti rješavanju problema zaostalih obaveza prema njima.
- I ovih dana sam razgovarao sa radnicima koji su ranije bili upošljeni u fabrici. Dogovorili smo da će im iz stečajne mase biti izmiren cjelokupan iznos dugovanja, povezan radni staž u punom iznosu, kao i obezbijeđen određen iznos za otpremnine - kazao je Simović.
Posjeta : 228