0
Ad hoc komitet u potpunosti odbija zahtjev CEAC za poništaj ICSID arbitražne odluke u korist Crne Gore
Snosiće i - trošak Crne Gore!

Ad hoc komitet, koji je formiran pri Arbitražnom tribunalu Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u Parizu, donio je odluku kojom u potpunosti odbija zahtjev CEAC za poništaj ICSID arbitražne odluke koja je donijeta u korist Crne Gore u julu 2016. godine.
Ovom odlukom, ICSID arbitražna odluka protiv CEAC iz jula 2016. godine je dodatno osnažena, budući da je CEAC iscrpio sva pravna sredstva - saopštila je Kancelarija za odnose sa javnošću Ministarstva ekonomije.

S obzirom na to da su svi zahtjevi CEAC odbijeni, CEAC je obavezan da snosi sve troškove postupka, uključujući i troškove Crne Gore. Dosuđivanje troškova zastupanja, koje inače nije često u postupcima ove vrste, potvrđuje ispravnost postupanja Crne Gore u konkretnom slučaju.
Podsjećamo da je odluka u ovom postupku donijeta 26. jula 2016. godine i da je njom Tribunal zaključio da CEAC nema "sjedište" na Kipru, odnosno da ne ispunjava uslove za "investitora" u smislu člana 1(3)(b) sporazuma o zaštiti stranih investicija sa Kiprom, usljed čega je Tribunal nenadležan za ovaj spor. Tribunal je tada, takođe, obavezao CEAC da snosi sve troškove postupka, uključujući i troškove Crne Gore.
Nakon donošenja odluke Tribunala, CEAC je pokrenuo postupak poništaja arbitražne odluke i zahtijevao odlaganje izvršenja arbitražne odluke do odlučivanja o zahtjevu za poništaj. Formiran je ad hoc komitet, a predmetni postupak se odvijao prema ugovorenom procesnom rasporedu do donošenja konačne odluke u korist Crne Gore početkom ovog mjeseca.
Takođe, podsjećamo da je početkom 2017. godine UNCITRAL Arbitražni tribunal u Beču u arbitražnom postupku protiv države Crne Gore odbio sve tužbene zahtjeve CEAC-a i utvrdio da Crna Gora nije prekršila Ugovor o poravnanju.
Pomenutim odlukama, kao i pripremom odbrane u postupcima, Crna Gora je pokazala da ozbiljno shvata svoje međunarodne obaveze i da će u skladu sa međunarodnim pravom štititi svoja prava i interese kada je suočena sa neosnovanim navodima.
Posjeta : 184