0
Potpredsjednik Vlade Crne Gore sa predstavnicima Venecijanske komisije o Sudskom savjetu
Blokada rada - ugrozila bi reforme!

    - Blokada izbora članova Sudskog savjeta u Skupštini Crne Gore imala bi brojne negativne efekte na ključne reforme u oblasti vladavine prava, kao temelja ukupnog društvenog i ekonomskog razvoja Crne Gore - naglasio je potpredsjednik Vlade Crne Gre Zoran Pažin na sastanku sa predstavnicima Venecijanske komisije.

Pažin je izrazio zahvalnost predstavnicima Venecijanske komisije na dugogodišnjoj saradnji i kontinuiranom doprinosu izgradnji crnogorskog zakonodavnog okvira po najvišim evropskim standardima.
U tom smislu, izrazio je očekivanje da će, uz podršku Venecijanske komisije, i aktuelno pitanje izbora članova Sudskog savjeta, koje je problematizovano odlukom opozicije da ne učestvuje u radu Skupštine, biti prevaziđeno u skladu sa najboljom uporednom praksom.
Šef delegacije Venecijanske komisije Filip Dmitrov zahvalio je Potpredsjedniku na dugogodišnjoj produktivnoj saradnji koju Crna Gora ostvaruje sa ovim eksperskim tijelom Savjeta Evrope. Izrazio je, takođe, nadu da će svi društveni akteri u Crnoj Gori prepoznati značaj nesmetanog funkcionisanja sudske vlasti i da će, u skladu sa tim, pokazati potrebnu odgovornost i konstruktivnost prilikom imenovanja članova Sudskog savjeta, kao tijela koje obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.
Delegacija Venecijanske komisije boravi u Crnoj Gori, na poziv potpredsjednika Vlade Zorana Pažina, u cilju razmatranja načina za prevazilaženja problema moguće blokade u radu Sudskog savjeta, usljed najava opozicije da neće učestovati u radu Skupštine prilikom izbora članova Savjeta iz reda uglednih pravnika.
Posjeta : 123