2
„Otvoreno sa premijerom u Američkoj privrednoj komori (AmCham) u Crnoj Gori
Bolje naplaćuju - akcize na duvan!

       - Konačno smo popravili sliku kada su u pitanju akcize na duvanske proizvode. U ovom periodu od 20 dana povećani su prihodi od akciza za 13 odsto. Dakle, popravljamo onu ružnu sliku sa početka. Juče smo na sjednici vlade dogovorili, ministar finansija je dobio tu obavezu, da napravimo detaljnu analizu šta se dešava na tržištu i kakvi će biti naši odgovori u kratkom roku da eliminišemo te slabosti. Borba protiv sive ekonomije je naš ključni zadatak. Ona treba da nam omogući širenje poreske i ekonomske baze - naglasio je crnogorski premijer Duško Marković privrednicima na redovnoj godišnjoj konferenciji „Otvoreno sa premijerom“ koji organizuje Američka privredna komora (AmCham) u Crnoj Gori.

- Imamo rast u industrijske proizvodnje u prva tri mjeseca 2018. godine 39%, u prehrambenoj industriji 17%, imamo za prva tri mjeseca rast u turizmu oko 30 odsto, imamo rast u šumarstvu, u drvopreradi, u vađenju ruda, u preradi kamena... Ja vjerujem da ćemo mi prebaciti, i bio bih nezadovoljan ako ne prebacimo, projekcije o rastu ekonomije preko 3 odsto u ovoj godini. Prva tri mjeseca pokazuju da ćemo te projekcije prebaciti. Nije to samo naš rezultat. To je zajednički rezultat svih vas ovdje koji sjedite, vaših kompanija, vaših menadžmenta, vaših zaposlenih... Ja taj uspjeh i taj rezultat dijelim sam vama, zahvalan sam vam na na razumijevanju, na podršci i na partnerstvu i želim da još snažnije radimo na tome i u ovoj godini i vjerujem u ostalim godinama mandata ove Vlade“ – poručio je predsjednik Vlade.
Privreda da bude inicijativna

Premijer je, razgovarajući sa predsjednicom AmChama Katarinom Bulatović rekao da je Savjet za konkurentnost konstatovao da država ima ozbiljne nedostatke u pripremi zaonodavstva sa aspekta njihovog uticaja na ukupan poslovni ambijent, te da je od ministarstava zatražio da poboljšaju saradnju. Predsjednik Marković je, međutim, pozvao privrednike da i oni djeluju aktivno te da upute Savjetu za konkurentnost konkretne inicijative.
„Nemojte ulogu Savjeta za konkurentnost gledati samo kroz sjednice Savjeta po konkretnom dnevnom redu. To je administrativni pristup. Pozivam vas prema Savjetu idete sa konkretnim inicijativama koje možda mi ne očekujemo i koje nijesmo u stanju da prepoznamo. To može doprinijeti novom kvalitetu naše saradnje i rada Savjeta za konkurentnost. Dajite inicijative, pritiskajte nas, ukazujte nam na nedostatke naših regulatornih reofrmi kako bismo situaciju popravljali, naš ambijent činili povoljnijim i uslove za valorizaciju naših resursa učinili sigurnijim – rekao je premijer.
Borba protiv siva ekonomije

   Marković je rekao da Vlada borbu protiv neformalne ekonomoje smatra jednim od ključnih zadataka, i da su naš odlični ekonomski reazultati u prošloj godini rezultat i naše uspješne borbe protiv sive ekonomije. Kao ilustraciju naveo je da je prošle godine naplaćeno 79 miliona eura više nego 2016. Predsjednik Vlade je u vezi sa tim rekao da se poboljšava naplata akciza na duvanske proizvode.
Politička i bezbjednosna stabilnost je uslov napretka
Odgovarajući na pitanje predsjednice Američke privredne komore Katarine Bulatović da li Vlada planira ove godine izmjene poreske politike premijer je rekao da Vlada ni do sada nije podizala poreze na dobit i dohodak, već da je uglavnom povećavala oporezivanje potrošnje, svjesna da to nije popularno, ali uz uvjerenje da Vlada treba da donosi odluke koje su dobre za Državu.
Premijer je rekao da smatra da za poslovanje, valorizaciju resursa i povoljan poslovni ambijent nijesu najvažnije reforme već je najvažnija politička stabilnost i bezbjednost.
- Ništa nam ovo ne bi koristilo, i da smo spustili PDV da je Crna Gora bila u političkoj i bezbjednosnioj nestabilnosti. Ni jedna stropa poreza ne bi koristila, duplo manja od ove za podsticanje razvoja ekonomije i rasta da imamo političku i bezbjednosnu nestabilnost. A mi smo obezbjedili i političku i bezbjednosnu stabilnost. Ulaskom u NATO mi ne samo da smo je obezbijedili nego smo je učinili održivom vjerujem za sva vremena. Tako da smo mi radili na više polja – rekao je premijer u Američkoj privrednoj komori.
Javne nabavke, digitalna ekonomija, troma administracija…
Predsjednik Vlade Duško Marković je govorio privrednicima, među ostalim, o potrebi daljeg unapređenja sistema javnih nabavki i ozbiljnog napretka u digitalnoj ekonomiji.
Čestitajući Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori desetogodišnjicu rada Premijer je rekao da je pozvao ministre da intenzivnije sarađuju sa privredom te da Vladi partnerstvo sa AmChamom nije važno samo sta stanovišta kreiranja zakojnske regulative već i kako bi naša administracija dobila novu sliku i bolje razumjela poslovnio i drugo orkuženje kako bi efikasnije odgovorila potrebama.
- Administracija zna često da se zatvori u administrativne kancelarijske okvire“ – rekao je premijer dodajući da takva situacija doprinosi da administracija ne registruje dovoljno jasno promjene i potrebe društva. „Kontakt sa vama nam daje i tu dimenziju i izgrađuje našu sposobnost. Dakle, insistiraću da naša komunikacija bude u ovoj godini i u nastavku intenzicnija i sadržajnija – zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković.
Posjeta : 207