2
U sklopu obavještajnog projekta „Loan“
Troje lišeno slobode - zbog zelenaenja!

    Službenici Uprave policije MUP – Centra bezbjednosti Nikšić su juče, u sklopu obavještajnog projekta „Loan“ koji se odnosi na sprječavanje i dokazivanje krivičnih djela zelenaštvo, lišili slobode tri lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinil krivično djelo zelenaštvo na štetu jednog lica.

Službenici CB Nikšić su, 24.04.2018. godine, preduzimajući mjere i radnje u sklopu obavještajnog projekta „Loan“, lišili slobode P.R. (28), bezbjednosno interesantno lice I.P. (36) i S.K. (29), sva lica iz Nikšića, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zelenaštvo na štetu N.G.(22) iz Nikšića.
Policijsko – tužilačke aktivnosti upućuju sumnju da je bezbjednosno interesantno lice I.P. počinio krivično djelo zelenaštvo na način što je sa oštećenim N.G. u januaru 2018. godine ugovorio nesrazmjernu kamatnu stopu tzv. zelenašku kamatu u iznosu od 10% na novčanu pozajmicu od 5.000 eura, pri čemu je ugovorena mjesečna kamata iznosila 500 eura. Oštećeni je tom prilkom kao sredstvo garancije u zalog ovom licu dao pmv marke „Škoda Superb”, čija je vrijednost oko 30.000 eura, a kojom prilikom je sačinjen fiktivni ugovor o prodaji koji je kod notara zaveden kao pravi.
Nadalje, oštećeni N.G. je početkom godine, od I.P, nakon prvog zaduženja, pozajmio još 5.000 eura, tako da je ukupno dugovanje prema njemu iznosilo 10.000 eura. I.P. je u ovom slučaju, sumnja se, ugovorio nesrazmjernu kamatnu stopu u iznosu od 10% na glavni dio duga od 10.000 eura, što je na mjesečnom nivou iznosilo 1.000 eura kamate. N.G. je do sada vratio 3.600 eura ugovorene zelenaške kamate na glavnicu duga od 10.000 eura koji je ostao neizmiren.
Tokom sprovedene kriminalističke obrade došlo se do sumnje da je S.K. ugovorio sa N.G. preuzimanje duga koji oštećeni ima prema I.P. S.K. je isplatio dug oštećenog i tom prilikom sa njim ugovorio pozajmnicu u iznosu od 13.500 eura pod ugovorenom zelenaškom kamatom od 8%, na glavni dio duga, što na mjesečnom nivou iznosi oko 1.000 eura.
Tom prilikom N.G. je opozvao punomoćje I.P. i sačinio novo punomoćje sa S.K. za putničko motorno vozilo marke „Škoda Superb”, koje je dao u zalog kao sredstvo stvarne garancije da će izmiriti potraživanja pod ugovorenim uslovima prema S.K. U ovoj ugovorenoj radnji oštećeni je trebalo da isplati prvu ratu na račun kamate 01.05.2018. godine u iznosu od 1.000 eura novca.
Tokom daljih policijskih aktivnosti došlo se do sumnje da je u februaru 2018. godine oštećeni N.G. sa P.R. ugovorio pozajmicu od 6.500 eura uz zelenašku kamatu od 10% na glavni dio duga, pri čemu je mjesečna rata kamate iznosila 650 eura. Kao sredstvo stvarne garancije, oštećeni N.G. je P.R. dao u zalog putničko motorno vozilo marke „Škoda Octavia”, čija je vrijednost 17.000 eura, pri čemu je na zahtjev P.R. potpisano punomoćje kod notara. U ovom ugovorenom poslu, oštećeni je isplatio dio od jedne mjesečne rate na račun kamate, u iznosu od 450 eura.
Daljim aktivnostima, u cilju obezbjeđenja dokaza za krivični postupak, službenici CB Nikšić izvršiili su pretrese stanova i drugih prostoija na šest lokacija, koje koriste osumnjičena lica, kojom prilikom je kod S.K. pronađeno i oduzeto putničko motorno vozilo marke „Škoda Superb”, kao i punomoćja o predmetnom vozilu, lap top i dva mobilna telefona. Takođe, prilikom pretresa prostorija koje S.K. koristi pronađen je i privremeno oduzet lovački karabin cal. 8x57 mm, kao i djelovi od lovačke puške, 85 komada pištoljske municija cal. 9 mm, 45 komada pištoljske municije cal 7,65 mm, 40 komada pištoljske municije cal 7,62 mm, 50 komada malokalibarske municije 22 mm i jedan okvir od pištolja.
Prilikom pretresa lokacije koju koristi bezbednosno interesantno lice I.P. pronađena su dva komada pištoljske municije za revolver „Magnum .357”, dva mobilna telefona i četiri SIM kartice, dok je kod P.R prilikom pretresa objekta koji koristi pronađen i privremeno oduzet mobilni telefon sa SIM karticom, kao i dokumentacija (ugovori, punomoćja, listovi nepokretnosi) koji će biti predmet daljih provjera u odnosu na izvršenje predmetnog i drugih krivičnih djela.
O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se I.P, S.K i P.R. liše slobode i da mu se provedu uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zelenaštvo. Tužilac se izjasnio da će nakon vještačenja odrediti u odnosu na sve privremeno oduzete predmete.
Posjeta : 203