2
Racije u Podgorici
Pronađen kokain - oduzeti novac i startni pištolj!

          Službenici Uprave policije MUP – Centra bezbjednosti Podgorica su, u sadejstvu sa Posebnom jedinicom policije, tokom dvije noći prethodnog vikenda izveli racije u ugostiteljskim objektima na području Podgorice. U dva objekta su pronađene po jedna odbačena kesica sa materijom za koju se sumnja da je kokain. Od jednog lica je oduzet novac radi provjere porijekla, dok je od drugog lica oduzet startni pištolj. Kontrolisan je veći broj bezbjednosno interesantnih osoba.

Službenici CB Podgorica su, u noći između 20. i 21. aprila i u noći između 21. i 22. aprila ove godine, zajedno sa službenicima PJP, izvršili racije u ugostiteljskim objektima na području Glavnog grada. U racijama izvršenim u ove dvije večeri konrtolisan je veći broj bezbjednosno interesantnih lica.
Racijom u UO „Konoba Kokoti“ pronađena je odbačena pvc kesica u kojoj se nalazila praškasta materija bijele boje za koju se sumnja da je u pitanju opojna droga kokain. U ovom objektu je takođe kod A.B. pronađeno 10.450 eura i od njega je privremeno oduzet ovaj novac radi provjera njegovog porijekla a zbog indicija koji ukazuju na to da je stečen nezakonito. U UO „Čokolada“ je takođe pronađena odbačena pvc kesica u kojoj se nalazila praškasta materija bijele boje za koju se sumnja da je droga kokain. Ispred ovog objekta je kod S.A. pronađen i od njega oduzet startni pištolj.
Kesice sa materijom za koju se sumnja da je u pitanju kokain su upućene na vještačenje.
Službenici policije preduzimaće dalje mjere i radnje na kontroli bezbjednosno interesantnih lica a radi pronalaska nedozvoljenih stvari i predmeta.
Posjeta : 205