2
Crnogorski premijer Duško Marković na redovnoj koordinaciji sa inspekcijskim organima
Inspektori pune budžet - preko plana!

- Prihodi budžeta iz ovih izvora realizuju se od početka godine iznad plana i iznad prošlogodišnjih rezultata, te da su ukupni ekonomski rezultati dobri i da je sa nivoa Vlade u velikoj mjeri odgovoreno na izazove povećanja budžetskih prihoda - ocijenio je crnogorski premijer Duško Marković na redovnoj koordinaciji sa inspekcijskim organima.

Poreska uprava je prezentirala rezultate prema kojima je u martu 2018. prihodovano 107.616.690,35 eura, 11.473.806,35 eura više od planiranog odnosno 15.580.506,94 eura više nego u martu 2017. godine. Ukupno je u I kvartalu 2018. Poreska uprava prihodovala 233.422.935,62 eura, oko 15 miliona iznad plana odnosno 27 miliona više nego u I kvartalu 2017.
Uprava carina je u I kvartalu 2018. ostvarila ukupnu naplatu od 142,6 miliona eura, 10,3 miliona odnosno 7,86 odsto više nego u I kvartalu 2017.
Na sastanku je ukazano na potrebu sagledavanja evidentiranog rasta prihoda za 2018. u odnosu na činjenicu da se ove godine obračunava uvećana stopa poreza na dodatu vrijednost.
Uprava za inspekcijske polove je sačinila Dinamički plan angažovanja svih inspekcija sa posebnim fokusom u oblasti tržišta rada.
Naloženo je održavanje sastanka rukovodstva Poreske uprave i drugih nadležnih organa kao i ostalih uključenih strana sa predstavnicima Strukovnog sindikata taksista Crne Gore pri Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, na temu rješavanja problema ilegalnih taksista.
Posjeta : 186