1
Vlada Crne Gore donijela odluku o povećanju udjela države u EPCG
Država vratila - što je imala!

       - Prijedlogom Ugovora predviđeno je da, umjesto prve tranše u iznosu od 35,7 miliona eura za 7.826.438 akcija, Država uplati 68,9 miliona eura za 17.252.885 akcija, i već tokom maja 2018. godine poveća vlasnički udio u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) sa 57,01% na 70,16% umjesto na, inicijalno predviđenih 63%. Na ovaj način, osim što se stiče dvotrećinsko vlasništvo i odgovarajuća akcionarsaka prava, Država već u prvom koraku praktično vraća svoj vlasnički udio u EPCG na nivo prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljenog mišljenja većine članova Vlade usvojila Prijedlog Ugovora o izvršenju Put opcije i proslijedila ga Skupštini na razmatranje.

Preostale akcije biće, prema Ugovoru, preuzete od strane EPCG kroz mehanizam sticanja sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i od strane Države u naizmjeničnim tranšama.
Ugovor, takođe, predviđa mogućnost povratka na osnovni scenario isplate u slučaju da bilo koju od planiranih tranši sticanja sopstvenih akcija nije moguće realizovati.
U poređenju sa osnovnom varijantom iz ugovora iz Avgusta 2016. godine, novim ugovorom postiže se trostruko brža realizacija raskidne klauzule strateškog partnerstva, stvaraju se preduslovi za definisanje jasnih razvojnih i investicionih planova u nacionalnoj elektroprivredi, ali i ostvaruje značajna finansijska ušteda u iznosu od oko 20 miliona eura, odnosno 8% vijednosti inicijalno ugovorene put opcije. Novim ugovorom potvrđuje se odgovoran odnos Države prema ugovorenim obavezama.

Posjeta : 182