1
Vlada Crne Gore pomaže opštinama u Sjevernom regionu pogođenim zemljotresom od 4. januara
Za prvu pomoć - 190 000!

Vlada Crne Gore izdvojila iz tekuće budžetske rezerve hitnu interventnu pomoć opštinama u Sjevernom regionu pogođenim zemljotresom od 4. januara. Za slučajeve otklanjanja najurgentnijih posljedica zemljotresa Vlada je izdvojila za Opštinu Plav 70.000 eura, Opštinu Gusinje 50.000 eura, Opštinu Andrijevica 40.000 eura i Opštinu Berane 30.000 eura. Ministarstvo finansija je zaduženo da već sjutra uplati doznačena sredstva
Danas izdvojena sredstva, u okviru Prijedloga za dodjelu interventne finansijske pomoći lokalnim samoupravama za saniranje štete prouzrokovane zemljotresom predstavljaju pomoć za otklanjanje najurgentnijih posljedica zemljotresa, a opštinske komisije treba da što prije sačine izvještaje o šteti koja će posebno biti sanirana u koordinaciji sa Vladom.

Vlada je pozvala ostale opštine da, ako su u finansijskoj mogućnosti, izraze solidarnost i pomognu lokalnim samoupravama na sjeveru Crne Gore koje su pogođene zemljotresom kako je to bilo uobičajeno i ranije kada su elementarne nepogode pogađale različita područja Crne Gore ali i susjedne države.
Na sjednici je donijeta Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020 s Akcionim planom za implementaciju Strategije kojim se definišu prioriteti, aktivnosti i rokovi za njihovu realizaciju. To je treći strateški dokument u ovoj oblasti čiji je opšti cilj dalje unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje NVO i jačanje saradnje javne uprave i NVO u procesu kreiranja i primjene javnih politika, uvažavajući njihove različite, ali komplementarne uloge i odgovornosti u ovom procesu.
Akcionim planom definisane su mjere i aktivnosti za realizaciju ključnih ciljeva utvrđenih Strategijom: unapređenje institucionalnog okvira i jačanje kapaciteta državne uprave za saradnju sa NVO; unapređenje pravnog okvira i jačanje kapaciteta NVO za učešće u kreiranju i primjeni javnih politika i jačanje kapaciteta državne uprave za efikasnu primjenu pravnog okvira u ovoj oblasti; unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za veću finansijsku održivost NVO i jačanje kapaciteta državne uprave za efikasnu primjenu pravnog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti; unapređenje pravnog okvira i jačanje kapaciteta državne uprave za pružanje veće podrške učešću NVO u socio-ekonomskom razvoju; jačanje uloge NVO u procesu pristupanja Crne Gore EU.
Vlada je donijela Akcioni plan 2018-2020, za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020. godina čijom implementacijom se nastavlja sprovođenja reforme u pravcu stvaranja efikasne i servisno orijentisane javne uprave koju karakteriše rast povjerenja građana u njen rad. Reforma javne uprave biće prioritetno usmjerena na poboljšanje konkurentnosti privrede i kvaliteta života građana Crne Gore, a ujedno i na ispunjavanje uslova za članstvo u EU.
Implementacijom ovog dokumenta će se, kako je istaknuto, postići unapređenje u oblastima organizacije i odgovornosti u sistemu javne uprave, pružanja usluga, službeničkog sistema i upravljanja Ijudskim resursima, razvoja i koordinacije javnih politika, sistema lokalne samouprave, strateškog upravljanja procesom reforme javne uprave i finansijske održivosti. Ocijenjeno je da su posebno značajne aktivnosti koje se odnose na monitoring primjene ZUP-a, mjerenje zadovoljsta građana pruženim uslugama, povećanje broja elektronskih usluga i uključivanje jedinica lokalnih samouprava na portal e-uprave, primjenu novih zakonskih rješenja u službeničkom sistemu itd.
U cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko pravnim odnosima. Utvrđene izmjene, koje će stupiti na snagu kada Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije, se odnose na izjednačavanje statusa državljana zemalja članica EU, u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnostima sa domaćim fizičkim i pravnim licima.
Vlada je usvojila Informaciju o predlogu Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2017. godinu – dio 2 i prihvatila Sporazum. Godišnjim akcijskim programom predviđena je budžetska podrška za reformu javne uprave u Crnoj Gori u ukupnom iznosu od 15 miliona eura, od čega je 12 miliona eura direktne budžetske podrške i 3 miliona eura komplementarne podrške. Prilikom predstavljanja informacije je istaknuto da se ovaj program u cjelosti finansira sredstvima Eropske unije, što znači da nije predviđeno nacionalno kofinansiranje.
Usvojena je Informacija o zaključivanju ugovora o priključenju sa korisnicima distributivnog sistema električne energije. Svi korisnici distributivnog sistema električne energije čiji se računi plaćaju iz budžeta države ili opština zaduženi su da u roku od trideset dana zaključe sa Crnogorskim elektrodistibutivnim sistemom ugovore o priključenju na distributivnu mrežu.
Posjeta : 135