0
"Vodovod i kanalizacija" doo planira
Za seoske vodovode - preko pola miliona!

      - "Vodovod i kanalizacija" doo planira da ove godine uloži 545.000,00 eura u seoske vodovode na području Glavnog grada, u saradnji sa lokalnom zajednicom i Ministarstvom poljoprivrede. Planirana je izgradnja vodovodnih sistema na području Smokovca, Beri (III faza), Bratonožića (II faza), Lješanska Nahija, Koća, Pipera (Gole strane). Za vodosnabdijevanje Smokovca, predviđeno je 120.000,00 €, vodovod Beri, III faza 120.000,00 €, vodovod Bratonožići, II faza, koji obuhvata izgradnju vodovodne mreže i rezervoarskog prostora za pet sela: Pelev brijeg, Kisjelica, Vilac, Preljubovica, Zmijinac, 60.000,00 €, vodovod Lješanska nahija 100.000,00 €, vodovod Koći 65.000,00 €, vodovod Gole strane – Piperi 80.000,00 € - najavljuje PG biro.

Nastavljeni su radovi na području Kakaricke gore. U sjeveroistočnom i istočnom dijelu naselja Kakaricka gora izvođeni su radovi na izgradnji i proširenju vodovodne mreže u vrijednost 156.998,41 €. Takođe, u toku je prva faza radova na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže u zapadnom dijelu naselja Kakaricka gora, čija će ukupa vrijednost iznositi oko 77 hiljada eura uzimajući u obzir dodatne radove koje će izvoditi „ViK“ Podgorica.
Takođe se počelo se sa radovima na Izgradnji vodovodnog sistema u Bratonožićima – I faza u vrijednosti od oko 140.000,00 €. Intenzivne aktivnosti na izgradnji cjevovoda izvode se u selima Pelev brijeg, Kisjelica, Vilac, Preljubovica i Zmijinac. Takođe, u toku su radovi na izgradnji rezervoara, zapremine 50 m3, u selu Kisjelica, čija vrijednost iznosi 29.629,95 €.
U toku je realizacija projekta za vodosnabdijevanje dijela Hota, u vrijednosti od oko 130.000,00 €. Vodovod ulaže permanentne napore da se na seoskom području stvore što bolji uslovi za život stanovništva.
Nabavljene su i ugrađene pumpe na pumpnoj stanici Farmaci (Lješanski vodovod) i na p.s „Vučji studenac“ i p.s „Kuk“ (Komanski vodovod), u vrijednosti od 15.852,00 €. Nakon završenih aktivnosti, koji su se odnosili na ispitivanje, klipovanje, čišćenje i testiranje bunara B1 u Farmacima za Lješanski vodovod, gdje je utvrđena njegova izdašnost (8 l/s), izvađena je stara i stavljena nova optimalna pumpa, čime će se značajno uštedjeti na potrošnji električne energije. U Komanima je u toku zamjena glavnog potisnog cjevovoda p.s „Kuk“ – p.s „Viline grede“, u dužini od 1,1 km, vrijednosti oko 50.000,00 €.
Društvo je do novembra 2017. po osnovu obaveze za utrošenu električnu energiju za seoske vodovode, isplatilo 76.530,80 €. Napominjemo, ukupna vrijednost preuzetog duga po ovom osnovu iznosi 229.592,41€.
Posjeta : 272