2
Usvojena Informacija o uspostavljanju sistema za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU
Do ljeta - prevešće četvrtinu!

    - Ministarstvo evropskih poslova proteklih godina prilično aktivno radilo na ovom polju, te da je prevedena trideset i jedna hiljada strana od stotinu sezdeset i da će do ljeta 2018. godine biti prevedena četvrtina pomenute pravne tekovine - ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović informisao je Vladu Crne Gore koja je danas usvojila Informaciju o uspostavljanju sistema za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije, koja se dotiče izuzetno bitnog nacionalnog pitanja - pitanja crnogorskog jezika i njegove registracije kao jezika u EU.

Crna Gora je krajem novembra dobila pristup portalu Evropske komisije na kome se nalaze prevodi na svim zvaničnim jezicima EU, rekao je ministar Pejović i istakao da će se na pomenuti portal unositi materijali u prevodu na crnogorski jezik, kako bi se pored važećih jezika unutar EU osiguralo mjesto i za crnogorski jezik.
Posjeta : 110