2
Vlada Crne Gore usvojila Pravcie razvoja za period 2018 - 2021.
Cilj je - bolji kvalitet života!

- Pravcima razvoja utvrđen je strateški cilj razvoja Crne Gore, a to je povećanje kvaliteta života građana u dugom roku. Formalno su utvrđena četiri prioritetna sektora razvoja, a to su turizam, energetika, poljoprivreda i preprađivačka industrija i identifikovano je devetnaest oblasti politika za koje su utvrđeni prioriteti, predložene investicije i razvojne mjere - istakla je generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija Iva Vuković o Pravcima razvoja za period 2018 - 2021., koje je danas usvojila Vlada Crne Gore.


Posjeta : 178