2
Svečana sjednica Senata Univerziteta Crne Gore
Nagrađeni studenti - i dr Đurović!

Rektor Univerziteta Crne Gore profesor dr Danilo Nikolić uručio je nagrade za 17 najboljih studenata, dok će još jednom studentu nagrada biti uručena naknadno, zbog spriječenosti da prisustvuje današnjoj ceremoniji. Rektor je uručio i nagradu za doprinos u internacionalizaciji UCG dr Mirku Đuroviću, direktoru Instituta za biologiju mora.


Posjeta : 118