2
Upravljački komitet Projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja odlučio da okonča saradnju sa kompanijom "Škoda Praha"
Partner bez - modela finansiranja!

- Nemogućnost realizacije Projekta u skladu sa potpisanim ugovorima 29. septembra prošle godine od strane kompanije Škode Praha, tj. činjenica da ni godinu nakon odustajanja Češke eksportne banke partner nije obezbijedio prihvaljiv model finansiranja Projekta. Uprkos značajnim naporima koji su predstavnici oba pregovaračka tima uložili u proteklom periodu nije postignut dogovor oko zadovoljavajuće strukture realizacije Projekta - obrazložio je Izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u Elektroprivredi Crne Gore Ivan Mrvaljević razloge za odluku Upravljačkog komiteta Projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja da okonča saradnju sa na ovom projektu češkom kompanijom "Škoda Praha".

- Svakako ova odluka Upravljačkog kometeta ne znači da Elektroprivreda Crne Gore odustaje od realizacije Projekta. Elektroprivreda Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena izgradnji Drugog bloka Termoelektrane Pljevlja i u najskorijem mogućem roku, do kraja januara 2018. Godine, predložiće Ministarstvu ekonomije i Vladi Crne Gore alternativno rješenje realizacije Projekta - poručio je Mrvaljević.
Kako je naveo, do 2021. postojeći Blok TE će biti ekološki rekonstruisan. Obimom projekta je predviđeno da će se uraditi sistema za odsumporavanje, sistem za denitrifikaciju, moderni sistem otpadnih voda, rekonstrukcija postojećeg sistema transporta pepela i šljake poboljšanje rada elektorfilterskog porstojenja.
- Ova rekonstrukcija će se uraditi u potpunosti u sklada sa najstrozijim evropskim ekološkim standardima predviđenim Odlukom donijetom od strane Evropske unije 31. jula tekuće godine i njena procijenjena vrijednost je oko 40 miliona eura - naveo je Mrvaljević, dodavši da će se paralelno sa ekološkom rekostrukcijom Bloka I, u saradnji sa Vladom i lokalnom zajednicom, realizovati se toplifikaciju Pljevalja sa postojećim Blokom kao toplotnim izvorom.
- Sa aspekta građana u odnosu na prethodne planove, dakle, ništa se neće promijeniti i ova dva značajna projekta će značajno dopsrinijeti poboljšanju ekološke situacije u pljevljima - zaključio je Mrvaljević.
- Naša je obaveza i odgovornost da građanima Crne Gore obezbijedimo sigurno snadbijevanje. Naša je obaveza da obezbijedimo siguran rad termoenergetskog kompleksa u Pljevljima i naša je obaveza da u narednom periodu što prije otpočnemo sa ekološkom rekonstrukcijom Prvog Bloka Termoelektrane - naglasila je minsitarka ekonomije Dragica Sekulić.
- Kroz ovaj predlog i zahtjev koji smo uputili prema Upravljačkom komitetu ni na koji način sigurnost snadbijevanja električnom energijom i rad TE Pljevlja neće ugroziti funkcionisanje elektro-energetskog sistema. Čak naprotiv, zadržavamo onaj objekat koji imamo, zadržavamo instalisanu snagu koju imamo, a to nam daje mogućnost da imamo još jedan dodatni elekto-energetski izvor - ocijenila je ministarka ekonomije.
- Ono što je na kraju važno da napomenem jeste, bilo je negdje komentara kako ćemo koristiti ugalj za TE, jer Pariški sporazum isključuje korišćenje uglja. Ne, Pariški sporazum ne isključuje koriščenje uglja, već diktira tehnologije koje koje korišćenje uglja čine prihvatljivim, odnosno drži ih u limitu koji su definIsani evropskim standardima - ukazao je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.
Posjeta : 188