0
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović o nasljedniku na funkciji
Đukanović - garant odbrane vrijednosti!

- Za svog nasljednika, ili za onoga ko će doći na moje mjesto, ja sam vrlo davno obznanio svoj stav. Ja mislim da prvi čovjek vladajuće Partije treba da bude Predsjednik Crne Gore. Sa ove pozicije Crna Gora svoje vrijednosti i dalje treba da brani. Nijesu one definitivno zaštićene i mislim da u ličnosti predsjednika DPS se ima garant odbrane vrijednosti Crne Gore. Ja sam iz sve snage i uvijek govoreći njemu samom smatrao da treba da se prihvati dužnosti Predsjednika Države, očekujući da ostvari pobjedu, ako se kandiduje, u prvom izbornom krugu i vjerujem da u ličnoj ravni treba da donese odluku koja je u funkciji onoga što je očekivanje onih koji ga podržavaju - odgovorio je novinarima predsjednik Crne Gore Filip Vujanović koga bi volio da vidi kao nasljednika na funkciji.
Vujanović je novinarima odgovorio i na pitanja odlazi li zadovoljan doprinosom pomirenju podijeljenog društva, o Izvještaja EK o slobodi medija i borbi protiv korupcije, o povratku "DF" u parlament:

Pitanje novinara "Vijesti": Da li ćete sa predsjedničke funkcije otići zadovoljni svojim doprinosom pomirenju podijeljenog društva Crne Gore ili smatrate da ste mogli uraditi više?
Odgovor Predsjednika: Nije dobro da ja ocjenjujem svoj rad. Mislim da to treba da učine drugi i da oni kažu šta sam uradio i da li sam mogao više. Ja sam svjedokom podjela zbog kojih mi je žao. Mislim da je Crna Gora morala više da uradi na prevazilaženju svojih podjela. Nekad imam utisak da čak ne postoji napor da te podjele prevaziđemo i da ih čak pojačavamo pokazujući da smo spremni da ih produbimo. Mislim da se ni sa jedne funkcije pojedinačno ne može nešto učiniti. Da svi zajedno moramo da djelujemo. Da Crna Gora nije zaslužila da živi u podjelama i da je zaslužila da živi sa što veće sloge u što većoj harmoniji, sa perspektivom da iz te harmonije obezbijedi što kvalitetniji život.
Te sam poruke uvijek upućivao. Da li sam mogao nešto više uraditi javnosti će ocijeniti. Ja mogu da kažem da moj napor nije izostao i da sam imao maksimalnu energiju da se podjele prevaziđu. Nekada išao i mimo onoga što sam smatrao da treba realno činiti radi nekog uspjeha i mišljenja u javnosti koje će mi personalno biti bolje. Smatrao sam da treba da se prave kompromisi sa onim što se intimno misli u korist prevazilaženja podjela. Mislim da će proći vrijeme mandata, možda sljedećeg a i sledećih predsjednika, da bi prevazišli podjele što svakako nije kompliment. Što nije samo svojstvo Crne Gore nego i očigledno Balkana u cjelini. Tako da bi me radovalo da prevaziđemo podjele što prije, ali optimizam ne dijelim u smislu kratkoročnog prevazilaženja tih podjela.
Pitanje novinara RTCG? Kako komentarišete dio Izvještaja EK o slobodi medija i borbi protiv korupcije?
Odgovor Predsjednika: Maksimalan naklon o slobodi medija. Maksimalan naklon o visokom poštovanju standarda medija. Vi znate da sam ja u dvije godine, uz inicijativu OEBS-a i Kancelarije EK, organizovao sastanke sa predstavnicima medija, uz učešće kompletnog diplomatskog kora, da sam se vrlo angažovao u tome da se poštuju visoki standardi medija, da se obezbijedi maksimalna sloboda medija. Bez maksimalne slobode medija nema maksimalne demokratije. Ali takođe nema ni maksimalne vrijednosti medija bez poštovanja visokih medijskih standarda. Vjerujem da se sjećate da je na kraju svog mandata predsjednik SAD Obama kazao da se pribojava balkanizacije američkih medija. Zaista smo postali jedan sinonim koji uz sve to što je vrijednost slobode medija mora dodatno da afirmiše medijske standarde i ja se zalažem za to da se medijski standardi afirmišu. Nijesu oni ni previše brojni, ni previše zahtjevni. Ali su uslov da bi mediji imali svoj kvalitet i za takve medije se zalaže Uvijek sam smatrao da njihova vrijednost za istraživačko novinarstvo i istraživačke medijske aktivnosti, i kroz promociju onoga što je vrijednost medija, su uslov kvalitetnog razvoja demokratije u svakom društvu.
Pitanje novinara RCG: Kako komentarišete povratak DF-a u Parlament i koga biste voljeli da vidite kao svog nasljednika na čelu Crne Gore?
Odgovor Predsjednika: Komentarišem ga veoma pozitivnim. Ja sam vrlo jasno i vrlo uporno pozivao na učešće u institucijama sistema i smatrao da je bojkot pogrešan model djelovanja u demokratskim društvima u kojima kroz volju građana obezbjeđujete prisustvo u sistemu opozicije u parlamentu. Mislim da je dobra odluka DF-a da djeluje u institucijama. Mislim da su bili u institucijama da bi bolje prolazili, čak aktuelno, da kažem na lokalnim izborima i vjerujem da će njihova pozicija učešća u Parlamentu i korišćenje onoga što Parlament daje u javnom obznanjivanju stavova biti od koristi. Ja smatram da sa aspekta onoga što je fukcionisanje Parlamenta i zakonodavne vlasti, gdje je Parlament imao svoju punoću, da je ostvarivao svoju nadležnost na maksimalnom nivou. Vidjeli ste da je kompletna Međunarodna Zajednica imala negativan odnos prema bojkotu i mislim da je DF sa aspekta političkog pragmatizma postupio na način koji je primjeren.

Posjeta : 250