1
Predstavljen Prijedlog Zakona o Budžetu za 2018. koji je usvojila Vlada Crne Gore
Kasu kreirali - ohrabreni postignutim!

    - Budžet za narednu godinu donosimo nakon prve godine sprovođenja finansijske konsolidacije i ostvarenih ohrabrujućih rezultata na unapređenju stabilnosti finansijskog sektora, i ostvarenog značajnog rasta naše ekonomije – istakao je potredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović na današnoj konferenciji za medije, na kojoj je predstavljen Prijedlog Zakona o Budžetu za 2018. koji je Vlada usvojila na jučerašnjoj sjednici.

- Ohrabreni ostvarenim, odlučni da nastavimo sa dinamičnim i održivim ekonomskim rastom i ostvarenjem vizije napretka ukupnog našeg društva i unapređenjem kvaliteta života svih građana. Ostvareni ekonomski rast po najvećoj stopi u regionu i među najvišim u Evropi, podsticaj je, ali i zadatak više i izazov više za narednu budžetsku godinu – ocijenio je Simović.
Kao poseban zadatak u narednom periodu potpredsjednik je istakao obavezu za sve resore u Vladi - obezbjeđivanje nove vrijednosti i doprinos snažnijem ekonomskom rastu, utemeljenom na velikim investicionim projektima u sektorima saobraćaja, turizma i energetike, ubrzanom realizacijom započetih projekata i stvaranju uslova za brzi početak novih.
- Ekonomski razvoj kojem težimo podrazumijeva diverzifikaciju ekonomije, promjeni njene strukture, otvaranje novih preduzeća, povećanje zaposlenosti, povećanje konkurentnosti po osnovu veće inovativnosti i jačanje izvoznih mogućnosti. Naš važan cilj i sve veća potreba je razvoj ljudskih resursa, unapređenje obrazovanja, uspostavljanje i promovisanje društva znanja, rast preduzetništva, podrška inovacijama i novim tehnologijama“ – poručio je, dodavši da je neophodno nastaviti sa dosljednim sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije i intenzivirati proces evropskih integracija.
Kao ključne ciljeve Predloga Budžeta za 2018. godinu on je naveo jačanja stabilnosti javnih finansija, povećanja konkurentnosti i razvoja ekonomije, kontinuitet značajnih kapitalnih ulaganja,garantovanja socijalne sigurnosti građana, redovnog finansiranja javnih djelatnosti, ravnomjernijeg regionalnog razvoja,
unapređenja javne infrastrukture, redovnog servisiranja međunarodnih obaveza.
Ključne odrednice Budžeta u funkciji jačanja stabilnosti javnih finansija su: rast izvornih prihoda, koji su prema porojekcijama za za narednu godinu veći su za 153,6 miliona eura ili 9,9 odsto. Projektovano je i smanjenje budžetskog deficita na na 116,2 miliona eura odnosno 2,6 odsto, što je umanjenje za 117,5 miliona eura odnosno 50 odsto, u odnosu na planirani za 2017. Takođe, biće manja i potreba za zaduživanjem a 158,3 miliona ili za 35 odsto čime se stvaraju uslovi za smanjenje javnog duga u srednjem roku.
Predviđa se i poboljšana kontrola rashoda, smanjenje budžetskog deficita, manja potreba za zaduživanjem, zaduživanje isključivo za razvoj i refinansiranje dospjelog duga, svi ostali budžetski troškovi biće finansirani iz izvornih prihoda države.
Takođe, kako je istakao potpredsjednik, ovako koncipiran Budžet daje garanciju socijalne sigurnosti građana i redovnog servisiranja svih javnih funkcija, odnosno: redovnost isplata svih vrsta socijalnih davanja, redovnost isplate penzija uz osiguranje njihovog rasta, očuvanje postojećeg nivoa zarada zaposlenih u javnom sektoru. Pored toga, u cilju dodatnog doprinosa afirmaciji i promociji izuzetnih vrijednosti i rezultata u oblastima od posebnog značaja za društvo, kakve su obrazovanje i zdravstvo, Vlada je obezbijedila poseban fond za nagrade zaposlenim u ovim oblastima.
U cilju realizacije vladinih politika Budžetom se pruža i snažna podrška „društvu znanja“ i razvoju preduzetništva, kroz veću podrška obrazovanju - povećanjem budžeta za prosvjetu i budžeta Univerziteta Crne Gore i znatno većoj podršci razvoju nauke; sistemu zapošljavanja, kroz proširenje mjera i visine podrške aktivnoj politici zapošljavanja; razvoju preduzetništva, sprovođenjem programa podrške ministarstava ekonomije, poljoprivrede i turizma u saradnji sa IRF. Predviđena je još snažnija podrška zdravstvu koja će iznositi 205,3 miliona eura, za 8,7 miliona eura ili 4,4 odsto više, sa ciljem unapređenja nabavke ljekova i medicinskih sredstava, materijalnih troškova, liječenja van sistema javnog zdravstva...
Simović je istakao i da se predviđa veće ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj u cilju daljeg razvoja konkurentnosti poljoprivrede i stvaranja boljih uslova života na selu. Bolje korišćenje prirodnih resursa, veće ulaganje u turizam u cilju unapređenja turističke ponude i boljeg pozicioniranja Crne Gore kao turističke destinacije, veća podrška sudstvu, tužilaštvu i Ministarstvu pravde, dok je u cilju snažnijeg odgovora na posljedice elementarnih nepogoda u Ministarstvu odbrane planirana nabavka 3 višenamjenska helikoptera u vrijednosti od 30 miliona eura sa periodom otplate na 5 godina, a u MUP planirana je nabavka dva protivpožarna aviona ukupne vrijednosti 6 miliona eura, sa periodom otplate od 3 godine.
Kada je riječ o Kapitalnom budžetu, potpredsjednik Vlade je rekao da je za 2018. godinu predviđeno finansiranje projekata vrijednosti 287,7 miliona eura, i to kroz nastavak realizacije projekta izgradnje autoputa „Bar – Boljare“ (210 miliona eura planirano u 2018. godini) i nastavak postojećih i uključivanje novih projekata koji se realizuju posredstvom Direkcije za saobraćaj (35,1 milion eura) i Direkcije javnih radova (42,6 miliona eura).
Kako je naveo potpredsjednik, najveći dio ovih izdvajanja odnosi se na sjeverni region.
- Očekujemo da će ove komponente budžeta dati maksimalan doprinos jačanju makroekonomske stabilnosti, daljem ekonomskom rastu, novim zapošljavanjima i daljem unapređenju životnog standarda naših građana“ - zaključio je potpredsjenik Simović.
Ministar finansija Darko Radunović je, predstavljajući Predlog Zakona o Budžetu, naglasio da je predloženi tekst refleksija mjera ekonomske politike usmjerenih na jačanje fiskalne stabilnosti, podršku konkurentnosti i razvoju, kao i pravedniju raspodjelu socijalnih fondova.
- Prijedlogom Zakona o budžetu za 2018. godinu predviđen je ukupni iznos primitaka i izdataka od 2,001 mlrd. eura ili 46% BDP. To je za 12 miliona eura manje u odnosu na rebalans za 2017.godinu i za 5 miliona manje u odnosu na Zakon o budžetu za 2017. godinu“, saopštio je mistar Radunović, dodavši da budžet karakteriše brži rast prihoda nego rashoda, a time i smanjenje deficita, koji je projektovan na nivou od 116,23 miliona eura, odnosno 2,64 odsto BDP-a i u odnosu na planirani za 2017. godinu manji je za 117,53 miliona eura.
Radunović je, pored ostalog, kazao da je u narednoj godini planirano zaduživanje u visini do 295 miliona eura, od čega je 105,00 mil. eura namijenjeno za otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda i finansiranje kapitalnog budžeta, dok je 190,00 miliona eura izdvojeno za potrebe izgradnje auto-puta kod EXIM banke, naglasivši da se potreba za zaduživanjem značajno smanjila u odnosu na prethodne godine, budući da je 2016. godine zaduženje iznosilo 655,4 miliona eura, a 2017. prema planu budžeta iznosi 455,0 miliona eura.
- Preijdlog Zakona o budžetu za 2018. godinu, predstavlja izraz mjera ekonomske politike usmjerenih na jačanje fiskalne stabilnosti sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije; podršku konkurentnosti i razvoju, kao i pravedniju raspodjelu socijalnih fondova u cilju obezbjeđenja održivog rasta ekonomije koji je u funkciji daljeg unapređenja životnog standarda građana - zaključio je ministar Radunović.
Posjeta : 258