1
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković otvorio Global Citizen Forum
Gradimo društvo - građana svijeta!

- Gradeći takvo otvoreno društvo, vjerujem da stvaramo najbolje pretpostavke da svaki naš građanin koji se tako osjeća zaista ima i realnog osnova da bude građanin svijeta. I da se svaki građanin svijeta koji dođe u takvu Crnu Goru osjeća komotno i ugodno, bio on samo turista, ili potencijalni investitor, ili učesnik jednog ovakvog Foruma na visokom nivou.
Uostalom, Crna Gora je danas jedna od najbezbjednijih zemalja na Mediteranu i kao nova članica NATO saveza sposobna je da očuva i unaprijedi tu svoju bezbjednost.
Istovremeno, crnogorska ekonomija je danas najbrže rastuća u regionu Jugoistočne Evrope. Podaci za drugi kvartal ove godine svrstavaju našu ekonomiju među pet najuspješnijih u Evropi, sa rastom bruto društvenog proizvoda od 5,1 odsto! I ja sam uvjeren da možemo i više, i brže! naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković otvarajući Global Citizen Forum.
"Uvodno slovo" crnogorskog premijera prenosimo integralno:

- Dozvolite, prije svega, da zahvalim organizatorima ovog prestižnog Foruma za priliku da vas
na početku Vašeg rada pozdravim i da vam poželim iskrenu dobrodošlicu u Crnu Goru.
Sama ideja i naziv ovog Foruma bili su veoma inspirativni za moja razmišljanja na temu kosmpolitizma u današnje vrijeme. Dakle, da li su svi ljudi prije svega „građani svijeta“, ili pripadnici različitih kolektiva: od lokalnih i regionalnih, do nacionalnih zajednica?
Znamo da je veoma široka lepeza pogleda na ovu temu. Znamo za mišljenja koja osporavaju ideju globalnog građanstva i pristupaju joj sa stavom: ako smatrate da ste građanin cijelog svijeta, onda ste građanin ničega!
S druge strane, veoma je rašireno stanovište po kojem je najkorisniji oblik građanstva u današnjem svijetu upravo građanstvo koje vodi računa o dobrobiti cijele planete i prevazilaziuske, lokalne interese.
Bez namjere da sudim u debati na ovu temu, iznosim uvjerenje da nijesu bez argumenata zagovornici oba ova pristupa.
Oni koji vjeruju u globalno građanstvo s pravom ukazuju da se svijet smanjio, da su tehnološke
revolucije u oblasti komunikacija kao i ekonomska globalizacija dramatično približile i povezale
građane iz svih krajeva svijeta. To međutim nosi opasnost da se pripadnici svjetske finansijske,
političke, pa i kulturne elite udalje od svojih sunarodnika i u krajnjem izgube njihovo
povjerenje.
Ja, dakle, vjerujem da građanin svijeta mora nositi i one odgovornosti koje imamo na lokalnom
i nacionalnom nivou. U tom kontekstu, specifična je pozicija nacionalnih vlada, koje su dužne,
kojima je to prvenstvena obaveza da zastupaju, štite i promovišu nacionalne interese.
Razumijem strah globalnog građanina od posljedica koje mogu da uslijede ako svaka Vlada slijedi samo i isključivo svoj nacionalni interes. I to zaista nije bez osnova kada su u pitanju neke globalne, ili šire regionalne teme, poput klimatskih promjena, borbe protiv globalnog zagrijavanja, ili velikih migracija.
S druge strane, u mnogim oblastima ekonomije ono što je korisno i preporučljivo iz globalnog aspekta, prihvatljivo je i sa lokalnog nivoa, kao što su trgovinske politike, otvorene granice,
finansijska stabilnost, zapošljavanje, fiskalne i monetarne mjere i slično.
Slika, dakle, kao i najčešće u životu, nije crno-bijela. Zalažem se za balans i ravnotežu između vizije kosmopolitizma i uzvišenih ciljeva za koje se zalažu globalni građani, s jedne, i obaveza i dužnosti koje imaju prema sunarodnicima, prema svojim državama, s druge strane.
Samo u tom balansu izbjeći ćemo opasnost da što više volimo čovječanstvo, to manje volimo
ljude!
Uvaženi gosti, učesnici Foruma,
- Dozvolite da sa vama podijelim još jedno razmišljanje na ove teme.
Da li je svjetsko građanstvo privilegija velikih naroda i velikih zemalja, ili jednako tako pripada i malobrojnijim narodima i građanima malih država? Da li sa jednakim utemeljenjem na kosmopolitizam polažu pravo građani jedne male države kao što je, recimo, Crna Gora, kao i
pripadnici vodećih nacija današnjeg svijeta?
Vratiću se na trenutak u istoriju. Krajem 15. vijeka, u tadašnjoj Crnoj Gori osnovana je prva državna štamparija na svijetu, dakle prije nego u Oksfordu ili nekom drugom sličnom centru u Evropi. Da li su vladari iz dinastije Crnojevića, koji su imali takvu viziju kulturnog i civilizacijskog napretka svoje zemlje,
bili građani tadašnjeg svijeta?
Da li je u 19. vijeku građanin svijeta bio crnogorski vladar Njegoš? U vijeku u kojem je Crna
Gora kroz brojne ratove i stradanja branila svoju nezavisnost od Otomanskog carstva, na
njenom čelu bio je vizionar, pjesnik i filozof, koji je uspostavio duhovnu vertikalu crnogorskog
naroda. Kao takav, morao je biti građanin svijeta!
I ta svjetlost, ta luča traje sve do današnjih vremena, u kojima je Crna Gora opredijelila svoju budućnost ka društvu zapadne civilizacije, kroz pripadnost najmoćnijim bezbjednosnim,ekonomskim i demokratskim zajednicama – Sjevernoatlantskoj alijansi i Evropskoj uniji.
Gradeći takvo otvoreno društvo, vjerujem da stvaramo najbolje pretpostavke da svaki naš
građanin koji se tako osjeća zaista ima i realnog osnova da bude građanin svijeta. I da se svaki
građanin svijeta koji dođe u takvu Crnu Goru osjeća komotno i ugodno, bio on samo turista, ili
potencijalni investitor, ili učesnik jednog ovakvog Foruma na visokom nivou.
Uostalom, Crna Gora je danas jedna od najbezbjednijih zemalja na Mediteranu i kao nova
članica NATO saveza sposobna je da očuva i unaprijedi tu svoju bezbjednost. Istovremeno, crnogorska ekonomija je danas najbrže rastuća u regionu Jugoistočne Evrope. Podaci za drugi kvartal ove godine svrstavaju našu ekonomiju među pet najuspješnijih u Evropi, sa rastom bruto društvenog proizvoda od 5,1 odsto! I ja sam uvjeren da možemo i više, i brže!
U to ime, još jednom vas srdačno pozdravljam, u uvjerenju da će i ovogodišnji Forum ispuniti
vaša očekivanja. Konačno, želim vam da provedete nekoliko prijatnih dana u Crnoj Gori i da ovaj vaš boravak na Svetom Stefanu bude dovoljno inspirativan da nam se ponovo vratite!

Posjeta : 262