1
Suđenje za pokušaj terorističkog napada 16. oktobra prošle godine u Višem sudu prekinuto zbog zdravstvenog stanja Bratislava Dikića
Nastavak pretresa - 20.!

- Zatvorski doktor uputiće pritvorenog u javnu zdravstvenu ustanovu, uu kojoj postoje odgovarajući uslovi, te da će o tome odmah obavijestiti rukovodioca zatvora i predsjednika suda - riješila je predsjednica sudskog vijeća Suzana Mugoša na zahtjev odbrane da se Bratislavu Dikiću, jednom od optuženih za pokušaj terorističkog napada 16. oktobra prošle godine, zbog pogoršanog zdravstvenog stanja ukaže adekvatna njega i da se medicinski vještaci izjasne o njegovoj sposobnosti da prisustvuje pretresu.
Optuženi Srboljub Đorđević negirao je navode optužnice. On je istakao da je došao na četnički skup, ali da je njegov glavni mootiv dolaska u Crnu Goru bio dda se pomoli u manastiru Ostrog.
Pretres u Višem sudu biće nastavljen 20.


Posjeta : 177