1
Ministartsvo sporta čestita mladima Crne Gore 12. Avgust- Medjunarodni dan mladih
Pomoćiće mladima - da ostvare šanse!

       - Naši srednjoškolci i studenti, mladi naučnici, umjetnici i sportisti, društveno angažovani omladinski aktivisti i aktivistkinje... kao najveći potencijal Crne Gore imaju šansu, a Ministarstvo sporta će im pomoći da je iskoriste - poruka je ovog ministarstva koje čestita mladima Crne Gore 12. avgust- Medjunarodni dan mladih.

- Uz zahvalnost svim subjektima omladinske politike koji se mnogobrojnim aktivnostima zalažu za bolji društveni položaj mladih, Ministarstvo sporta odlučno je da bude pouzdan i najvažniji partner mladima u Crnoj Gori. Zato u kontinuitetu unaprjedjujemo njihov status i položaj, zajednički rješavajući teškoće sa kojima se suočavaju. Unaprjeđujući omladinsku politiku, od samog osnivanja ministarstva, promovišemo i razvijamo aktivizam mladih, pomažući im da budu aktivni gradjani, da učestvuju u odlučivanju, u razvoju zajednice, kreiranju i sprovodjeju javnih politika - dodaje Ministarstvo sporta i napominje:
- Povodom Medjunarodnog dana mladih, Ministarstvo sporta / Direktorat za mlade podržalo je niz aktivnosti crnogorskih omladinskih organizacija. U okviru projekta “Mladi – kompetentni za participaciju” ulcinjska NVO “Novi Horizonti” organizovaće prigodnu ceremoniju u Youth Corneru, gdje će se se okupiti mladi koji će uz predstavnike lokalne samouprave diskutovati o omladinskom aktivizmu, istorijatu tog datuma i planovima i programima kreiranim za mlade. Uz podršku Ministarstva sporta Medjunarodni dan mladih obilježiće i Omladinski centar u Podgorici. Debatom izmedju srednjoškolaca i studenata skrenućemo pažnju društva na teškoće, kulturna i pravna pitanja omladine, na kreativnost učenika i studenata i razgovarati na temu razvoja obrazovnog sistema.
Posjeta : 256