0
Reagovanje generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije MUP na tvrdnje GP "URA"
URA "potpaljuje" - bez dokaza!

         - Jasno je da nema nikakvih činjenica koje bi potkrijepile zahtjev za podnošenje ostavke, osim, kako je ocijenjeno, politikantskih tvrdnji - zaključuje generalni direktor Direktorata za vanredne situacije MUP Mirsad Mulić reagovanje na medijske tvrdnje potpredsjednika Građanskog pokreta URA Neđeljka Rudovića prema kojima se navodno Direktorat za vanredne situacije „nije snašao“ u borbi sa nedavnim požarima.

- URA nije ponudila ni jedan jedini dokaz za iznijete tvrdnje te stoga iste ocjenjujem politički motivisanim i očigledno inspirisanim namjerom devalviranja i minimiziranja svega što je država uradila u zaštiti od posljedica od više od 1.300 požara koji su tokom jula i početkom avgusta zahvatili Crnu Goru. Takođe, više je nego jasno da je ovaj politički čin motivisan namjerom da se sistem zaštite i spašavanja predstavi nefunkcionalnim i njegovi subjekti na državnom nivou nesposobnim, a sve zarad malo političkih poena što će građani svakako prepoznati. Ipak, realnost je potpuno drugačija.
Neđeljko Rudović, koji je dobar dio karijere proveo u novinarstvu, za sada sa više uspjeha nego u politici, svakako zna što su tvrdnje i koliko je dug put od tvrdnje do dokazane činjenice. Prema tome, gospodin Rudović treba da ponudi činjenice. Ni za jednu od iznijetih tvrdnji nije ponuđen dokaz kao potvrda nečega što bi bila nesporna činjenica.
Ono što je najvažnije jeste da u ovih preko 1300 požara niko nije povrijeđen ili stradao, infrastruktura nije oštećena, osim što je izgorio jedan manji objekat, a bila je samo jedna evakuacija koja je besprijekorno izvedena. Za svoj rad odgovaram ministru unutrašnjih poslova i Vladi Crne Gore i odgovorno tvrdim da su avioni Avio-helikopterske jedinice MUP-a kojima upravljaju četiri pilota (tri u stalnom radnom odnosu i jedan po ugovoru) uvijek djelovali u skladu sa zahtjevima lokalnih službi zaštite i spašavanja kada su za to bili ispunjeni meteorološki i drugi uslovi za bezbjedan let, i to je jedina istina.
Što se tiče formiranja jedinica civilne zaštite, podsjećam gospodu iz URE da bi bilo dobro da u ovakvim situacijama pročitaju Zakon koji tretira ovu problematiku. Početkom primjene izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i spašavanju od 01. jula 2017. godine stvorena je kvalitetnija normativna osnova za formiranje jedinica civilne zaštite, za čije organizovanje je potrebno da se stvori niz preduslova u budućem vremenu.
Činjenica da su na Luštici bili svi: službe zaštite i spašavanja sa kojima Direktorat za vanredne situacije uvijek ima korektnu saradnju, Uprava policije, Vojska Crne Gore, Uprava pomorske sigurnosti, Lučka kapetanija, građani, dobrovoljna društva, međunarodna pomoć. Usvojivši Informaciju o požarima, Vlada Crne Gore je ocijenila da je sistem adekvatno odreagovao i da se mora uraditi analiza koja će pokazati eventualne propuste i ocijeniti da li je postojeći organizacioni model izvršavanja poslova zaštite i spašavanja adekvatan.
Posjeta : 214