2
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na "Premijerskom satu"
Medicinari u Beranama - državni interes!

    - Vjerujem da će na Univerzitetu, kada prođe vrijeme i glave se ohlade, razumjeti šta su strateški državni interesi i podržati napore Vlade da se oni realizuju. U međuvremenu, ukoliko Upravni odbor Univerziteta ne uvaži Vladinu odluku, studentima koji namjeravaju da upišu prvu godinu studija na Visokoj medicinskoj školi poručujem da obave upis tamo gdje im to bude omogućeno. Ova vlada će obezbijediti potrebnu finansijsku podršku. Ukoliko to bude u Podgorici, za njih 70 koji budu primljeni, ma odakle dolazili, Vlada će obezbijediti sve materijalne uslove za njihovo studiranje. Ta sredstva Vlada će namiriti smanjujući troškove nefunkcionalne administracije i raznih marketinških službi i na samom Univerzitetu - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na "Premijerskom satu".

- Odluka je u potpunosti u skladu sa članom 65 Zakona o visokom obrazovanju koji glasi, citiram: ´Vlada Crne Gore donosi odluku o broju studenata koji će se finansirati iz budžeta Crne Gore za određeni studijski program, u skladu sa brojem propisanim u licenci javne ustanove.´ Završen citat. To su odluke Vlade i ja pozivam Upravni odbor Univerziteta da ih sprovede u život. Da na taj način omogućimo mladim ljudima sa sjevera Crne Gore da se školuju i da nakon toga ostanu u svom kraju. Državna je politika, a ne samo politika ove vlade - ukazao je Marković i dodao:
- Garantujem stanovnicima sjevernih opština da će svi kapitalni projekti u njihovim sredinama biti realizovani: od auto puta i mreže regionalnih i lokalnih puteva do infrastrukturnih objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, sporta... Koliko sjutra, Vlada će početi da stvara uslove i za otvaranje fakulteta za poljoprivredu i turizam u Beranama i Bijelom Polju... Veoma jasno da kažem: ne ulaže ovo društvo milijardu eura u auto put da bi se sa sjevera i dalje odlazilo, već da bi se na sjeveru ostajalo!
Dozvole

- Ministarstva vanjskih i unutrašnjih poslova u kontinuitetu rade na iznalaženju mogućnosti za potpisivanje Izjave o namjeri o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola – kako su to uradile Republika Srbija i Bosna i Hercegovina. Bilateralni odnosi Crne Gore i SR Njemačke daju za pravo da vjeruje da će i pitanje međusobnog priznavanja vozačkih dozvola sa njemačke strane biti tretirano pozitivno - naglasio je premijer odgovarajući na pitanje priznavanja vozačkih dozvola iz Crnr Gore u Njemačkoj.
Put opcije kompanije A2A

Predsjednik Vlade Duško Marković podsjetio je da je aktivacijom put-opcije u skladu sa odredbama Akcionarskog ugovora iz avgusta 2016. godine, otpočeo proces prodaje akcija italijanske kompanije A2A, za iznos od 250 miliona eura, koji je moguće isplatiti u sedam jednakih godišnjih rata.
- Razrješenjem članova menadžmenta Elektroprivrede Crne Gore, delegiranih od strane A2A i imenovanjem izvršnog direktora na predlog Države, 20. jula otpočeo je proces vraćanja upravljačkih prava Državi kao većinskom akcionaru. Vlada očekuje da će novi menadžment biti kompletiran u najkraćem roku, kako bi se bez odlaganja stvorile neophodne pretpostavke za dalji i još uspješniji rad kompanije. Kvalitetan menadžment, koji će se posvećeno odnositi prema povjerenim resursima, a posebno prema evidentnim razvojnim potencijalima, svakako predstavlja jednu od polaznih pretpostavki za realizaciju naših strateških odluka u oblasti energetik – rekao je predsjednik Vlade.
Premijer je rekao da izgradnja drugog bloka termoelektrane Pljevlja nije dovođena u pitanje, pa ni od strane perethodnog menadžmenta.
-nVlada je tokom prošlogodišnjih pregovora o Aneksu ugovora sa A2A jasno zastupala stav da je jedan od uslova za nastavak partnerstva sa tom kompanijom – upravo realizacija ovog strateškog projekta. I danas tako mislimo, i to je poruka svakom budućem i potencijalnom partneru – Elektroprivreda ne može zanemariti razvojne potencijale crnogorskih termoenergetskih resursa“ – rekao je premijer Marković.
- I danas tako mislimo, i to je poruka svakom budućem i potencijalnom partneru – Elektroprivreda ne može zanemariti razvojne potencijale crnogorskih termoenergetskih resursa. Kao rezultat takvog pristupa, dosakorašnjim ugovorom bilo je definisano upravljanje Elektroprivredom na način da su pitanja koja se odnose na projekat Drugog bloka Termoelektrane Pljevlja pripadala kategoriji takozvanih rezervisanih pitanja. Blokada projekta bila je predviđena čak kao osnov za raskid ugovora. Kao što znate, do toga nije došlo, jer je i naš italjanski partner prepoznao značaj ovog segmenta za sigurnost i stabilnost energetskog sistema u Crnoj Gori. Važno je istaći da ni sada nakon pokretanja Put opcije, kompanija A2A u skladu sa Akcionarskim ugovorom, nema ni pravo, a ni mogućnost da blokira ovaj važni projekat. Dakle, nesumnjivo je opredjeljenje Vlade da se novi izvor električne energije u Pljevljima mora izgraditi. I to nije nešto što znamo samo mi u Vladi. Javnosti je poznato da su naše konkretne aktivnosti na ovom planu, a vezano za ugovor zaključen sa češkom kompanijom Škoda Praha u toku, i da se traže rješenja za određeni broj otvorenih pitanja, ali – ponavljam – potreba i obaveza za eksploatacijom termoenergetskih resursa Pljevalja ostaje neupitna – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.
Premijer je, govoreći o vrijednosti saašnjeg udjela kompanije A2A u EPCG ocijenio da otplata od 35,7 miliona eura godišnje u sedam jednakih rata odgovara prinosnom potencijalu Elektroprivrede, odnosno da ovo ulaganje u akcijski kapital vrijedi najmanje toliko.
- Ohrabruje nas saznanje da je prodaja akcija od strane A2A koja je bila oglašena tokom prve polovine ove godine, pobudila interesovanje renomiranih energetskih kompanija. Istovremeno, sigurni smo u respektabilnu vrijednost i biznis privlačnost naše Elektroprivrede. Zato ćemo sa potrebnom pažnjom, između nekoliko dobrih mogućnosti koje su nam na raspolaganju, i u optimalnom vremenu koje nam obezbjeđuje pomenuti vremenski rok, tražiti i pronaći najbolju opciju. Svakako, konačna odluka Vlade biće zasnovana isključivo na interesima vezanim za dalji dinamičan razvoj energetskog sektora.
Posjeta : 214