2
Završeni radovi na glavnom obkektu KCCG i Institutu za bolesti djece vrijedni 2,8 miliona eura
Postali komforniji - i štedlljiviji!

    - Značajna investicija vrijedna 2,8 miliona eura za zdravstveni sistem i za KCCG i Institut za bolesti djece, dovedena je do kraja. Kao što ste imali prilike da vidite, na Institutu za bolesti djece je zamijenjena fasadna bravarija, urađena termo fasada i sistem grijanja i hlađenja. U KCCG je adaptiran sistem termo-tehničkih i elektro instalacija, dok je na glavnom objektu, postavljena nova fasadna bravarija - ukazala je direktorka Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević povodom završetka radova na glavnom objektu KCCG i Institutu za bolesti djece, koje su danas posjetili ministar zdravlja Kenan Hrapović i ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

- To znači da ćemo imati smanjene troškove i za grijanje, i za hlađenje i, što je najvažnije, imaćemo pristojan boravak naših pacijenata i zaposlenih u KCCG. Zahvalnost i razumijevanje koje nam iskazuje Vlada preko dva ministarstva ohrabruje da nastavimo da ulažemo u ove značajne institucije, kao što su KC i Institut za bolesti djece - kazala je Kovačevićeva.
- Želim da istaknem činjenicu da su sve ove aktivnosti realizovane u toku radnog procesa zdravstvenih ustanova. Ni na koji način nije poremećen radni proces, za šta je uložen dodatni napor kako bi se ovaj projekat kvalitetno završio - istakao je ministar zdravlja Kenan Hrapović.
- Rezultati ankete pokazuju da su naši pacijenti zadovoljni unutrašnjih komforom u ovim institucijama, odnosno zadovoljstvo je pokazalo preko 95% anketiranih, dok je je preko 83% anketiranih zdravstvenih radnika iskazalo zadovoljstvo komforom pruženim nakon realizacije ovih projekata - dodao je Hrapović i naglasio:
- Nadam se da će i on pokazati zadovoljstvo kako naših pacijenata, tako i zdravstvenih radnika, što je u skladu sa politikom Ministarstva zdravlja – da se poboljšaju uslovi zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i, naravno, kvalitet pružene zdravstvene zaštite našim pacijentima.
- Rezultati naših analiza pokazuju da su uštede na nivou projekta Svjetske banke u prethodnom periodu išle od 17% do 67% u potrošnji energije, a ako govorimo o analizi na nivou oba projekta, te su uštede išle i do 49%. Ono što očekujemo je da u KCCG imamo uštedu od najmanje 25% u potrošnji energije - napomenula je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.
Namjera je, kako je kazala, da do 2020. potrošimo ugovorena sredstva, tj. da rekonstruišemo ukupno 53 objekta i da potrošimo 46,5 miliona eura.
- Imamo na raspolaganju dodatna sredstva i namjera nam je da idemo do posljednjeg zdravstvenog objekta u Crnoj Gori, kako bi svi pacijenti imali jednake uslove za boravak u tim zdravstvenim objektima i osoblje za jednak rad u njima - kazala je ministarka Sekulićeva i dodala da nije pitanje do kad će ova sredstva biti potrošena i koji će objekti doći na red kroz ova sredstva, već je pitanje trenutka kada će svi objekti u Crnoj Gori biti rekonstruisani na jednak način.
   Ministarstvo ekonomije od 2009. godine, uz kreditnu podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 11,5 miliona eura, sprovodi projekat Energetska efikasnost u Crnoj Gori, u cilju unaprijeđenja energetske efikasnosti i uslova komfora u javnim (zdravstvenim i obrazovnim) objektima. Za realizaciju projekta energetske efikasnosti u zdravstvenim objektima zaduženo je Ministarstvo zdravlja.
Projektom se finansira primjena mjera energetske efikasnosti, koje se prije svega odnose na: zamjenu fasadne stolarije, postavljanje toplotne izolacije na omotaču zgrade, poboljšanje unutrašnjeg osvjetljenja, modernizaciju ili potpunu zamjenu kotlarnica uz modernizaciju cjelokupnog sistema grijanja i modernizaciju sistema za pripremu sanitarne tople vode.

Posjeta : 223