1
Protiv „MONTER.ING“ iz Bara i odgovornih podnijete krivične prijave
Utajom poreza - oštetili Budžet!

    Službenici Uprave policije MUP – Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta su danas podnijeli nadležnom tužiocu krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv I.P. (43) iz Bosne i Hercegovine, B.B. (34) iz Republike Kosovo i protiv pravnog lica d.o.o „MONTER.ING“ iz Bara zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba ovlašćenja u privredi.


Službenici Odsjeka juče su podnijeli krivičnu prijavu protiv I.P. (43) iz Bosne i Hercegovine, B.B. (34) iz Republike Kosovo i protiv pravnog lica d.o.o „MONTER.ING“ iz Bara. Oni su, kako se sumnja, počinili krivična djela tako što su kao odgovorna lica u pravnom licu „MONTER.ING“, sa namjerom izbjegavanja plaćanja poreza i pripadajućih poreskih dažbina, neopravdanim i nedokumentovanim podizanjem novca sa žiro računa prikrili ostvarene prihode u vremenskom periodu 2015 - 2017.godina, odnosno prilive novčanih sredstava na žiro račun preduzeća "MONTER.ING" d.o.o. Osumnjičeni su u tom smislu, sumnja se, prikrili relevantne činjenice koje su bitne za utvrđivanje poreskih obaveza, čime su pribavili sebi korist na način što su, suprotno pravilima finansijsko knjigovođstvene evidencije i privrednog poslovanja, prikrili i nezakonito prisvojili imovinsku korist. Oni su na ovaj način nanijeli štetu Budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 343.477,70 eura.
O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Barku koji je naložio da se protiv ovih lica podnese krivična prijava zbog osnovane sumnje da su počinila krivično djelo utaja poreza i doprinosa u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba ovlašćenja u privredi.
Posjeta : 208