0
Crna Gora i IFAD zvanično počinju realizaciju Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja
Razvijaju agrar - u sedam opština!

          - U vrijeme kada se Crna Gora sprema za ulazak u EU, ulaganje u ekonomsku transformaciju ruralnih područja ključno je za razvoj. Cilj nam je da realizujući projekat u sedam opština obuhvatimo više od 16.000 ljudi - naglasila je direktorica IFAD za Bliski Istok, Sjevernu Afriku, Evropu i Centralnu Aziju, dr Kalida Buzar koja je sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutinom Simovićem zvanično otvorila Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja u Crnoj Gori - zajednički projekat kroz koji će biti podržan razvoj poljoprivrede i ruralne infrastrukture u sedam crnogorskih opština.

Direktorica IFAD istakla je da je za uspješnu realizaciju projekta veoma važno da svi koji su uključeni imaju proaktivan i interaktivan pristup. U tom dijelu posebno je istakla ulogu opština u kojima se implementira projekat.
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović kazao je da se danas promoviše početak novog i važnog projekta koji treba da znači novi impuls razvoja crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja.
On je kazao da se i u proteklom periodu vrijedno radilo na izgradnji i unapređenju infrastrukture u našim ruralnim područjima, da su napravljeni brojni iskoraci, ali da treba još dosta toga da se uradi. „Sve dok postoji potreba za još jednim kilometrom izgrađenog ili rekonstruisanog puta, za još jednim vodovodnim sistemom ili akumulacijom, za još jednim priključkom na elektroenergetsku mrežu za bilo koje seosko domaćinstvo, kažemo da treba još dosta toga da uradimo. Jer, svaki takav projekat znači uslov za povećanje konkuretnosti poljoprivredne proizvodnje, za kvalitetniji život svakog domaćina koji živi u nimalo lakim uslovima, i zato je naša misija obavezujuća i važna“, kazao je Simović ističući da upravo ovaj projekat treba da znači novu energiju za nove aktivnosti na tom planu.
On je posebno podvukao potrebu da se te aktivnosti realizuju zajedno.
- Siguran sam da ćemo ih tako i raditi - zajedno, i Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede – IFAD i Vlada Crne Gore i lokalne samouprave i vrijedni domaćini, odnosno vrijedni domaćini, pa svi mi ostali zajedno. Siguran sam da ćemo kao rezultat tih zajedničkih napora imati realizovanih projektovanih 70 km novih seoskih puteva, brojne akumulacije, vodovodne sisteme, brojne grantove dodijeljene individualnim malim proizvođačima ili sektoru malih i srednjih preduzeća iz oblasti poljoprivrede - kazao je Simović, poručujući da je ključni moto i ključna riječ ovog projekta – Zajedno.
Prema njegovim riječima, to ne podrazumijeva samo zajedničke napore Vlade, IFAD-a i lokalnih samouprava, već i zajedništvo samih domaćina, zajedništvo koje će biti ostvareno kroz stvaranje klastera. „Vjerujem da ćemo brzo biti svjedoci da udruživanje domaćina donosi brojne benefite, kako u procesu proizvodnje, izgradnje seoske infarstrukture, jednako i u nastupu na tržištu i diverzifikaciji ekonomskih aktivnosti na seoskom području.
Posjeta : 292