0
Vlada Crne Gore usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2016. - I kvartal 2017.
Osim zaliha - sve u porastu!

       - Rast izvoza, privredni rast u prvom kvartalu 2017. godine kao i snažan rast broja zaposlenih, rast prosječne neto zarade i penzija, koje su najviše u regionu Zapadnog Balkana - pokazala je Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2016. - I kvartal 2017, koju je danas usvojila Vlada Crne Gore

Prema podacima Monstata, BDP je u prvom kvartalu 2017. godine iznosio 747,5 mil. eura i realno je·3,2% veći u odnosu na isti kvartal prošle godine. Ovo je istovremno jedna od najviših stopa ekonomskog rasta u regionu. Raspoloživi podaci pokazuju rast svih komponenti BDP, osim zaliha.
Primjena mjera fiskalne konsolidacije, definisanih mjerama sanacije budžetskog deficita i javnog duga 2017-2021. godine, daje pozitivne efekte, koji su već vidljivi u I kvartalu 2017. godine. Prihodi budžeta povećani su u I kvartalu 2017. za 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Ohrabruje i rast kreditne aktivnosti banaka, kao i rast depozita stanovništva u odnosu na prošlu godinu, budući da gradjani Crne Gore , prema podacima na kraju aprila 2017.u domaćim bankama drže 1,6 milijardi eura ušteđevine (ili oko 43% BDP).
Analiza je pokazala da je u 2016. godini ostvarena rekordna naplata prihoda. Podaci o ostvarenju centralnog budžeta za maj mjesec, pokazuju da po prvi put u ovoj godini bilježimo sufici budžeta u iznosu od 10,8 miliona eura. Podaci o izvršenju centralnog budžeta za pet mjeseci 2017. pokazuju da je u razdoblju januar-maj 2017. deficit budžeta iznosio 57,6 miliona eura ili 1,5% BDP-a. Preliminarni deficit budžeta na kraju 2016. godine iznosio je 129,4 miliona eura ili 3,4% BDP-a i niži je za 161,8 miliona eura od deficita ostvarenog u 2015. godini.
Najnoviji podaci o budžetskim prihodima za jun 2017, pokazuju da je nastavljen rast naplate prihoda jer je ostvarena naplata od 135,2 miliona, što je blizu 10 miliona u nominalnom iznosu ili 7,7% više od naplate u junu 2016. godine
U periodu januar-jun 2017. naplaćeno je 682,8 miliona eura prihoda što je nominalno 48,7 miliona odnosno 7,7% više nego u istom razdoblju 2016. godine i istovremeno na nivou plana za ovu godinu. Činjenica da je naplata prihoda na nivou planirane pokazuje da Plan fiskalne konsolidacije, koji je Vlada donijela, daje rezultate.
Rast izvoza robe u I kvartalu 2017. u odnosu na isti period prošle godine iznosi 35,8%, dok je rast uvoza robe u istom uporednom periodu 19,6%.
Analiza je pokazala da je nakon prošlogodišnje rekordne turističke sezone došlo do dodatnog rasta broja noćenja turista u I kvartalu 2017. za 8,3%, a broj dolazaka stranih turista za 10,3% u odnosu na isti period 2016. To je između ostalog najviše doprinijelo rastu izvoza usluga od 17,5% u prvom kvartalu 2017.
Rast je u prvom kvartalu ove godine zabilježen i u građevinarstvu i to za 37,5% u odnosu na I kvartal 2016.
Povećane su, kako pokazuje Analiza, i prosječne plate i penzije. Prosječna neto zarada u I kvartalu 2017. iznosila je 510 eura dok je u 2016. godini iznosila 499 eura, dok je prosječna penzija 286 eura – prošlogodšnja je iznosila 280 eura. Analiza je pokazala da raste i ukupna zaposlenost – broj zaposlenih u I kvartalu 2017. je povećan za 7.167 lica ili za 4,2% u odnosu na uporedni period prethodne godine.
Posjeta : 229