0
Ministar finansija Darko Radunović na zajedničkoj konferenciji za medije sa delegacijom MMF
Posvećeni jačanju - kredibilnosti javnih finansija!

    - Dodatne mjere fiskalne konsolidacije doprinijeće stvaranju budžetskog suficita, uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga, uz istovremenu pravedniju raspodjelu socijalnih fondova odnosno njihov rast za one kojima su najpotrebniji, dalji rast penzija i stabilan ekonomski rast - naglasio je ministar finansija Darko Radunović, na zajedničkoj konferenciji za medije sa šefom delegacije MMF Martinom Petrijem i guvernerom Centralne banke CG Radojem Žugićem, nakon završenih razgovora o strategiji fiskalne konsolidacije.

- Zahvaljujući dodatnim mjerama fiskalne konsolidacije koje iznose oko 2,5% BDP ili 117 miliona eura za 3 i po godine, u 2020. godini planiramo ostvariti suficit u iznosu od 4,5% BDP-a, kao i smanjiti javni dug na 67% BDP-a. To je fokus Fiskalne strategije čiji bi predlog ove sedmice trebao biti usvojen od strane Vlade - dodao je Radunović.
Mjere koje su predviđene Fiskalnom strategijom, odnosiće se na ubrzanije usklađivanje akcizne politike sa standardima EU ( akciza na duvan i duvanske proizvode), kao i postepeno povećanje akcize na etil alkohol i gazirana pića sa dodatkom šećera, kazao je ministar.
Planirano je od 2018. godine povećanje PDV sa 19 na 21 odsto, čime će se obezbijediti prelazni period od pola godine da se privreda pripremi na navedenu promjenu, naveo je ministar Radunović, posebno naglasivši:
- Strogo smo vodili računa da zadržimo nižu stopu PDV-a od 7% na osnovne životne namirnice: brašno, hljeb, mlijeko, ulje, kako povećanje stope PDV-a ne bi imalo negativne posljedice na životni standard građana. Istovremeno ćemo očuvati PDV stopu za usluge smještaja u hotelima od 7% zbog značaja turističke djelatnosti za rast naše ekonomije i zaposlenost.
- Iako je vođeno dosta polemike, odlučili smo se za povećanje PDV-a u 2018. godini jer vjerujemo da će uticaj na rast cijena biti minimalan - rekao je Radunović objasnivši da:
- Osim više stope PDV, Vlada dodatnim mjerama fiskalne konsolidacije neće mijenjati ostale poreske stope, jer nastojimo da sačuvamo poreske stope na dohodak i rad, kao i postojeće stope doprinosa, jer nam je cilj da dodatno ne opterećujemo zarade, naročito u realnom sektoru, već da obezbijeđujemo njihov rast i dalj rast zaposlenosti naših građana. Kao posljedica nastojanja da teret ne osjete najugroženije kategorije stanovništva, odlučili smo se za novo smanjenje zarada javnim funkcionerima od 6 odsto, a s obzirom na dosadašnja smanjenja od 8 i 1 odsto, ukupno smanjenje njihovih zarada iznosi 15 odsto, nominalno.
Strategijom je predviđeno i redefinisanje socijalne politike, kroz smanjenje enormnih izdataka za majke sa troje I više I djece, ali kreiranje politika koje će poboljšati planiranje porodice, veći dječji dodatak za korisnike socijalne pomoći za 20%, jednokratnih naknada za novorođeno dijete i podstaći aktivne politike zapošljavanja. „Usmjerićemo, u funkciji aktivne politike zapošljavanja, Zavodu za zapošljavanje iznos od 5 miliona eura u 2017. I 2018. za otvaranje novih radnih mjesta“, kazao je ministar.
- Svi naši koraci na planu fiskalne konsolidacije rađeni su u koordinaciji sa našim partnerima MMF-om, Svjetskom bankom a podršku imamo i od Evropske komisije,” zaključio je ministar, istakavši da: “Želimo punu kredibilnost javnih finansija i poboljšanje pozicije Crne Gore na finansijskim tržištima, uz očekivano poboljšanje kreditnog rejtinga.
Martin Petri je na konferenciji za medije poručio da bi u slučaju da nema strategije fiskalnog prilagođavanja, u Crnoj Gori nastupila dužnička kriza.
Petri je saopštio da ekonomski izgledi u Crnoj Gori za 2017. godinu djeluju povoljni, te da se očekuje rast oko 3 odsto, kao i da će predviđene mjere fiskalne strategije postaviti državne finanasije na snažne osnove ka postizanju fiskalne održivosti.
Izražavajući podršku strategiji fiskalnog prilagođavanja, guverner Centralne banke CG Radoje Žugić je istakao da je Centralna banka dijagnosticirala slabosti bankarskog sektora i unaprijedila finansijski sistem, te da će u narednom periodu ostati posvećena snaženju finansijske stabilnosti.
Posjeta : 248