0
Vlada Kosova povukla Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom
Slave pristalice "Samoopredjeljenja"!

    Pristalice "Samoopredjeljenja" okupljene ispred zgrade Parlamenta Kosova sa oduševljenjem su primile vijest o povlačenju Prijedloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom.

Oni su nosili albanske i zastave SAD, a nakon što su ih preko magnetofona obavijestili o povlačenju Predloga zakona, počeli su da aplaudiraju i skandijraju "Vetvedosje", što je albanski naziv za "Samoopredjeljenje".
Posjeta : 548