1
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 09.09.15 do 17.10.15
Na anketno pitanje: Šta će donijeti, ako budu i održani, protesti 27.9.? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 6
Koji su odgovorili ovako

     pad vlade i vanredne izbore - 0.00%

        
     ništa - 100.00%

        Posjeta : 728