2
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 07.06.13 do 21.07.13
Na anketno pitanje: Treba li KAP Crnoj Gori? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 1
Koji su odgovorili ovako

     Da - 0.00%

        
     Ne - 100.00%

        Posjeta : 726