2
Edukativna radionica o bolestima zavisnosti i o njihovoj prevenciju
Djecu brine - droga u školama!

    - Djeca su otvoreno iznijela zabrinutost zbog prisutnosti droge u školama i van škole, kao i zbog       nezainteresovanosti njihovih vršnjaka za edukaciju o štetnostima droga po zdravlje. Kao veliki problem djeca su prepoznala i nisku starosnu granicu osoba koje konzumiraju psihoaktivne supstance, što pokazuju i najnovija istraživanja - saopšteno je sa edukativne radionice o bolestima zavisnosti i o njihovoj prevenciju koju su za članove Lokalnog dječijeg parlamenta Glavnog grada organizovali Sekretarijat za socijalno staranje - Kancelarija za prevenciju narkomanije Glavnog grada Podgorica i Centar za prava djeteta Crne Gore.

Učesnici radionice navodili su moguće načine kako reći ne osobama koje im ponude neku od psihoaktivnih supstanci.
Na prijedlog članova Lokalnog dječijeg parlamenta razmatrana je i mogućnost organizovanja sličnih edukativnih radionica u njihovim osnovnim i srednjim školama kao i posjeta Centru za rehabilitaciju i resocijalizaciju na Kakarickoj Gori.

Posjeta : 1336