1
U proteklih šest mjeseci interesovanje za tretman u ustanovi na Kakarickoj gori kontinuirano raste
Rezultati ih preporučuju - preko granica!

    - Klijenti su u najvećem broju državljani Crne Gore, ali se o uspješnosti Javne ustanove Kakricka gora sve više govori i van naših granica pa se u zadnje vrijeme i strani državljani odlučuju za ovakav vid tretmana - Makedonija, Kosovo - saopšteno je iz JU za smještaj , rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci "Kakaricka gora", u kojoj sada boravi 40 klijenata.

- Na rezidencijalnom tretmanu koji podrazumjeva boravak u ustanovi u trajanju od godinu dana je 31 klijent, a njih 9 je na nerezidencijalnom tretmanu, što pretpostavlja povremene kontakte sa ustanovom kako bi se pratilo održavanje njihove apstinencije - ukazuju iz ove javne ustanove.
- Velik broj klijenata koji su prošli određenu vrstu tretmana u ustanovi, njihova višegodišnja apstinencija i zadovoljstvo pruženim uslugama, pokazatelji su da je oporavak i te kako moguć. Kvalitetan menadžment, posvećenost i stručnost osoblja, visoko kvalitetan program rada koji je prilagodljiv različitim zahtjevima i individualnim potrebama naših klijenata, pokazatelji su da se Javnoj ustanovi Kakricka gora može vjerovati.
- U proteklih šest mjeseci interesovanje za tretman u ustanovi kontinuirano raste, te se svakodnevno obavljaju konsultativni razgovori sa potencijalnim klijentima i članovima njihovih porodica, u cilju pripreme i motivisanja za dalju rehabilitaciju i resocijalizaciju - ističu u JU i napominju da borba protiv bolesti zavisnosti dobija svoje mjesto u sistemu zaštite ljudskih prava u našoj državi, prevashodno prava na život.
Posjeta : 1249