1
Crnogorske politićke poliglote
Ustav - obavezna lektira!

    (Ne)očekivano, Crna Gora, kao zemlja koja je u posljed nje vrijeme najbrže i najviše napredovala na evropskom putu, u trenutku kada treba da ispuni prvi od sedam evropskih zahtjeva da bi dobila datum za početak predpristupnih pregovora, našla se pred barijerom. Usvajanje izbornog zakonodavstva dvotrećinskom većinom ispostavilo se kao nemoguća misija zbog ultimatuma opozicije da srpski bude ravnopravan sa crnogorskim i zbog Vlade Crne Gore koja – pokušavajući da joj udovolji – predlaže kompromisna rješenja, umjesto da predloži Zakon o opštem obrazovanju u sladu sa Ustavom koji obavezuje da je službeni jezik crnogorski.

Nedavni sastanak premijera Lukšića sa trojicom opozicionih lidera nakra trojicomtko je zavarao javnost da je jezička barijera prevaziđena, što bi značilo da je obezbijeđena dvotrećinska podrška izbornom zakonodavstvu i da je izvjesno dobijanje datuma za početak pregovora sa EU. Međutim, mastilo na nepotpisanom načelnom sporazumu još se nije ni osušilo, a o tekstu od četiri člana njegovi nesuđeni potpisnici dali su kontradiktorne izjave. Iz njihovih komentara jedino je jasno da se o sporazumu nijesu sporazumjeli I da je ostalo “ista meta, isto odstojanje”.
--- Vjerujem da smo danas napravili krupan korak ka otklanjanjiu svih prepreka u cilju pune implementacije Akcionog plana i stvaranju uslova da Evropska komisija ocijeni da je Crna Gora spremna da uđe u pregovore sa EU o konačnom članstvu. Koncipirali smo sporazum od četiri elementa. Sporazum u potpunosti poštuje Ustav, uvažava da se najveći broj građana opredijelio da govori srpskim jezikom i obezbjeđuje rješavanje ostalih pitanja koja stvaraju uslove da se usvoji izborni zakon već početkom septembra - istakao je predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić poslije sastanka sa predstavnicima dijela opozicije.
- Sama je opozicija saopštila da pitanje srpskog jezika kao jezika u službenoj upotrebi nije pitanje izbornog zakonodavstva, ali budući da treba da se dobije dvotrećinska većina i podrška u Parlamentu, ja mislim da treba naći način da se to pitanje riješi, da ne pokažemo Evropi nedovoljnu odgovornost i neozbiljnost prema onome što je ozbiljna i odgovorna potreba države Crne Gore, a to je njena integracija, od dinamike te integracije zavisi u zančajnoj mjeri ekonomija i kvalitet života građana Crne Gore rekao je nedavno predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi’.
I tako, dok crnogorske političke poliglote govore crnogorski, srpski, telefonski…tranzicijama I reformama iscrpljeno društvo, u kojem je većina na rubu egzistencije, ostaje “tako blizu, a tako daleko” od Evrope i boljeg života.
Za to je najodgovornija Vlada Crne Gore, jer iako je Ustav “obavezna lektira” za sve, (ne)svjesnim kočničarima evropskog puta naše države može biti da politički trguju, da međusobno komuniciraju na srpskom, pa i dimnim signalima!
Borislav Čukić

Posjeta : 1138